Wordt de schade aan mijn woning vergoed bij overstroming?

Wordt de schade aan mijn woning vergoed bij overstroming?

Bij de schade aan uw woning bij overstromingen komt uw woningverzekering tussen. Sinds 2007 zit in de brandverzekeringen voor woningen en handelszaken standaard een dekking natuurrampen. U bent daardoor verzekerd voor de schade aan uw woning door overstroming van rivieren of beken en een dijkbreuk, maar ook door het overlopen of het opstuwen van de openbare riolen. Een erkenning als natuurramp door de overheid of het KMI is niet nodig.

Het is echter belangrijk zo snel mogelijk uw verzekeraar of makelaar te contacteren die een schadedossier zal openen en eveneens een expertise inplannen.

Door de vele schadedossiers zal u evenwel wat geduld moeten oefenen tot de verzekeringsexpert kan langskomen. Maak alvast foto’s van de beschadigde goederen eens het water weggetrokken is. Om te kunnen starten met de opruimingswerken is het noodzakelijk heel duidelijke afspraken met uw verzekeraar of makelaar. Gooi niets weg vooraleer het duidelijk is dat u vergoed wordt voor de spullen en geef gerust alle schade aan, uiteindelijk zal de verzekeraar bekijken wat verzekerd is en wat niet. U zult evenwel de franchise moeten betalen.

Lees ook: Wat te doen bij waterschade?

Wat is gedekt: de schade die rechtstreeks aan de verzekerde goederen wordt veroorzaakt (u krijgt hierbij een vergoeding in nieuwwaarde voor het gebouw. ), maar ook op de opruimings- en afbraakkosten, de huisvestingskosten als uw woning onbewoonbaar is en kosten die u maakt om een schadegeval te voorkomen of om de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken. Let wel, als uw inboedel niet gedekt is in uw woningverzekering, krijgt u daarvoor uiteraard geen vergoeding.

Met een specifieke verzekering woningbijstand kunt u een beroep doen op vakmensen die de verzekeraar inschakelt voor noodhulp.

Ik heb geen brandverzekering, wat nu?

Heeft u geen brandverzekering, dan kunt u geen beroep doen op het gewestelijke rampfonds voor een tussenkomst. Enkel leefloners of mensen met een dergelijke uitkering kunnen hier gebruik van maken ook al draagden ze nooit bij gedurende hun hele leven. Raar maar waar.

Brandverzekeringspremies dreigen forst te stijgen na noodweer

Brandverzekeringspremies dreigen forst te stijgen na noodweer

De totale waterschade (en bijhorende financiële impact) van het huidige noodweer met extreme regenval in het oosten en zuidoosten van het land zal tot de grootste van de afgelopen jaren behoren. De schade neemt trouwens met de minuut toe en verzekeraars kunnen hun klanten enkel raad geven hoe ze de schade nog kunnen beperken.

Lees ook: Wat te doen bij waterschade?

Ethias zelf spreekt van oorlogstaferelen. De financiële schade wordt nu al geraamd op tientallen miljoenen euro en er worden honderden, zelfs duizenden aangiftes van schade verwacht.

Net als stormschade wordt ook de schade door dit soort extreme regenweer gedekt door de brandverzekering. Nu al wordt gevreesd dat dit gepaard zal gaan met forse prijsverhogingen van de brandverzekeringspremies naast de gewone indexering. De Belgische verzekeringssector was al niet gespaard gebleven door de coronapandemie en de weerslag op de Belgische economie, ondernemingen de maatschappij en de mensen. Met dit noodweer er bovenop mag men het ergste vrezen.

Of de premies zullen stijgen zal afhangen van de afspraken die gemaakt zullen worden tussen verzekeraars en herverzekeraars. Als de herverzekeraars hoge vergoedingen moeten uitbetalen aan de verzekeraars, dreigen ook de tarieven van herverzekeraars duurder te worden. En dat vertaalt zich vroeg of laat in de premies die verzekeraars aanrekenen aan hun klanten.

De verhoogde premies moeten de verzekeraars voorzien van voldoende kapitaalbuffers om mogelijke vergoedingen uit te betalen.

Brand- en autoverzekeringen straks duurder voor financiering brandweerhervormingen?

Om de financiering van de brandweerhervormingen te kunnen bolwerken wil Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) een heffing van 2 of 3 euro doorvoeren op auto- of brandverzekeringen. Dat zou al snel 50 tot 80 miljoen euro kunnen opleveren voor de financiering en de hervorming van de brandweer, die met een tekort aan middelen kampt.

Het gaat hier om een denkpiste van Milquet die nog niet werd goedgekeurd door de andere partijen. Afwachten dus wat het resultaat van het nieuwe begrotingsconclaaf zal zijn. Milquet wil er alvast alles aan doen om de heffing door te voeren.