Brandverzekeringspremies dreigen forst te stijgen na noodweer

Brandverzekeringspremies dreigen forst te stijgen na noodweer

De totale waterschade (en bijhorende financiële impact) van het huidige noodweer met extreme regenval in het oosten en zuidoosten van het land zal tot de grootste van de afgelopen jaren behoren. De schade neemt trouwens met de minuut toe en verzekeraars kunnen hun klanten enkel raad geven hoe ze de schade nog kunnen beperken.

Lees ook: Wat te doen bij waterschade?

Ethias zelf spreekt van oorlogstaferelen. De financiële schade wordt nu al geraamd op tientallen miljoenen euro en er worden honderden, zelfs duizenden aangiftes van schade verwacht.

Net als stormschade wordt ook de schade door dit soort extreme regenweer gedekt door de brandverzekering. Nu al wordt gevreesd dat dit gepaard zal gaan met forse prijsverhogingen van de brandverzekeringspremies naast de gewone indexering. De Belgische verzekeringssector was al niet gespaard gebleven door de coronapandemie en de weerslag op de Belgische economie, ondernemingen de maatschappij en de mensen. Met dit noodweer er bovenop mag men het ergste vrezen.

Of de premies zullen stijgen zal afhangen van de afspraken die gemaakt zullen worden tussen verzekeraars en herverzekeraars. Als de herverzekeraars hoge vergoedingen moeten uitbetalen aan de verzekeraars, dreigen ook de tarieven van herverzekeraars duurder te worden. En dat vertaalt zich vroeg of laat in de premies die verzekeraars aanrekenen aan hun klanten.

De verhoogde premies moeten de verzekeraars voorzien van voldoende kapitaalbuffers om mogelijke vergoedingen uit te betalen.