De Verkeersinfo site

Het Verkeerscentrum ondersteunt het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid met kwaliteitsvolle en wetenschappelijk onderbouwde studies en adviezen rond verkeer en mobiliteit. In dit kader bouwt het Verkeerscentrum een kenniscentrum uit waarin expertise wordt opgebouwd en ter beschikking gesteld in de domeinen strategische verkeersmodellering, vergaring van verkeersgerelateerde gegevens, opstellen van mobiliteitsindicatoren.

Bovendien worden door het kenniscentrum innovatieve (telematica)systemen en organisatiemethodes voor dynamisch verkeersbeheer ontwikkeld en beproefd.

Het Verkeerscentrum stelt zich eveneens tot doel de verkeersveiligheid en reisbetrouwbaarheid op het Vlaamse hoofdwegennet te garanderen en te verhogen. Hiertoe beschikt het Verkeerscentrum over een Traffic Control Centre (TCC) van waaruit 24u/24, 7d/7 de verkeersafwikkeling op het hoofdwegennet wordt opgevolgd, begeleid en gestuurd mits de inzet van variabele signalisatie en andere hoogtechnologische instrumenten. Vanuit het Traffic Informatie Centre (TIC) biedt het Verkeerscentrum verkeersinformatie aan via courante kanalen zoals internet, radio en RDS/TMC.

Structuur
Het Verkeerscentrum is opgebouwd uit drie cellen:

  1. Operationeel verkeersbeheer: het kloppende hart van het Verkeerscentrum dat dag en nacht het verkeer op ringwegen en snelwegen in het oog houdt.
  2. Instrumenten en systeemontwikkeling: de ingenieuze handen van het Verkeerscentrum. Zij zorgen voor alle instrumenten en systemen die het Verkeerscentrum nodig heeft om haar taken te vervullen.
  3. Data & Research en verkeersmodellen: het intelligente hoofd van het Verkeerscentrum. Zij analyseren en verwerken alle verkeersgegevens die we inzamelen.

Bezoek verder ook nog: