De optionele dekkingen bij een brandverzekering

Elke brandverzekering bieden bepaalde optionele dekkingen aan die niet standaard bij een brandverzekering zitten. Dit zijn de meest voorkomende:

 • de dekking diefstal en vandalisme
 • de dekking indirecte verliezen

De dekking indirecte verliezen

Indirecte verliezen zijn diverse verliezen, kosten en nadelen die u oploopt door een brand, een wateroverlast, een storm. Het kan hierbij gaan om postkosten, logeerkosten, kosten voor een auto, tijdverlies, administratieve rompslomp, enzovoort.

Vaak zit deze dekking wel al inbegrepen in uw brandverzekering. Het gaat hierbij dan om een automatische verhoging van de schadevergoeding. Indien de dekking onrechtstreekse verliezen niet automatisch inbegrepen zit bij uw brandverzekering dan kan u ze bijkomend onderschrijven als optionele dekking.

De dekking diefstal

Net zoals de dekking indirecte verliezen is ook de dekking diefstal een optionele dekking. Deze dekking beschermt u tegen diefstal en vandalisme. De diefstalverzekering dekt bij:

 • inbraak
 • inklimming
 • gebruik van valse sleutels
 • gebruik van gestolen of verloren sleutels
 • heimelijke binnendringing
 • binnendringing met medeplichtigheid van iemand die binnen mag
 • diefstal gepleegd met geweld of waarbij de verzekerde persoon bedreigd werd

Hoeveel ontvangt u bij diefstal?

De diefstalverzekering vergoedt u voor de schade die u lijdt doordat uw spullen of woning verdwenen, vernield of beschadigd zijn als gevolg van vandalisme, diefstal of een poging daartoe. Opgelet, u krijgt hierbij slechts de werkelijke waarde vergoed (nieuwwaarde min de slijtage). Het is dus niet omdat u een schitterende stereo-installatie had dat de verzekeraar u ook een schitterende stereo-installatie terug zal bezorgen. Indien het apparaat niet recent aangekocht werd daalt de waarde heel snel.

In de bijzondere voorwaarden van het diefstalverzekeringscontract staan een aantal maximumbedragen opgesomd voor de schadevergoeding. Meestal worden die bepaald voor elk voorwerp, ongeacht van welke aard, wordt er een maximumbedrag vastgesteld voor alle juwelen en geldwaarden. Ook voor wat er zich in kelders, zolders en garages bevindt, geldt meestal een maximumbedrag voor de schadevergoeding. Ook voor het geheel van de goederen die tijdelijk elders dan in de woning opgeslagen zijn geldt een maximumbedrag.

Soms zijn tuinmeubelen ook gedekt, maar ook daarbij kan een maximumbedrag gelden, net als voor de inhoud in eventuele bijgebouwen.

Wie is tegen diefstal verzekerd?

Zoals u kunt lezen in de terminologie van de brandverzekering bestaat de verzekerde(n) uit de verzekeringsnemer, de personen die bij hem/haar inwonen, het personeel (terwijl ze hun functie uitoefenen) en de lasthebbers en de vennoten van de verzekeringsnemer in de uitoefening van hun functie. Daarbij is het noodzakelijk dat de goederen zich bevinden in de woning waarvoor u de diefstaldekking hebt afgesloten.

Wat is niet (altijd) gedekt door de diefstalverzekering?

Bij het selecteren van een brandverzekering is het nuttig te controleren wat niet door de diefstalverzekering wordt gedekt. De diefstal van huisdieren of delen van uw woning die demonteerbaar zijn (zoals bijvoorbeeld glas-in-loodramen of trappen), is niet steeds gedekt. Zo zal ook geen enkele diefstalverzekering de gewone verdwijning van voorwerpen, de diefstal van motorrijtuigen of aanhangwagens uit een garage en de diefstal van voorwerpen buiten uw woning (tenzij soms tuinmeubelen) dekken.

U bent bestolen, bent u verzekerd?

Wanneer u het slachtoffer bent van een (poging tot) diefstal of een daad van vandalisme, dan moet u:

 • binnen 24 uur een klacht indienen bij de politie
 • het schadegeval aangeven bij uw verzekeraar met vermelding van het nummer van het door de politie opgemaakte proces-verbaal
 • de nodige maatregelen nemen om onmiddellijk verzet aan te tekenen in verband met cheques, bankkaarten en kredietkaarten die gestolen zouden zijn.

Er zijn verschillende algemene voorwaarden waaraan moet voldaan zijn om aanspraak te maken op de diefstaldekking. We sommen ze even voor u op:

 • de woning die u verzekert moet regelmatig bewoond zijn, de meeste verzekeraars laten toe dat de woning 90 nachten per jaar niet bewoond is
 • er moet minstens een cilinderslot staan op de buitendeuren
 • bij afwezigheid moeten alle toegangsdeuren op slot zijn en alle vensters gesloten (of op slot indien mogelijk)
 • bij zeer hoge verzekeringsbedragen inspecteert de verzekeraar de woning en kan hij aanvullende preventiemaatregelen opleggen, zoals bijvoorbeeld een alarmsysteem. Een inbraakdetectiesysteem met een INCERT-certificaat geeft u vaak nog een korting. Meer info op www.incert.be.

Vraag een gratis brandverzekeringsofferte :

MaatschappijDetailsBerekenen
DVV

DVV
De site van DVV geeft u de mogelijkheid om in enkele stappen een compleet overzicht van mogelijkheden bekomen voor uw brandverzekering. U kunt daarna gratis een online offerte bekomen.
DVV
Zonder verplichtingen
Yuzzu

Yuzzu (Touring Verzekering)
Op Yuzzu vindt u voorbeelden van brandverzekeringspremies en u kunt er eveneens op een heel eenvoudige manier een gratis online offerte invullen.