Autobelastingen

Er bestaan 3 verschillende autobelastingen in België:

  1. Inverkeerstellingbelasting
  2. Verkeersbelasting
  3. B.T.W.

1. Inverkeerstellingbelastingen

De belasting op de inverkeerstelling of BIV is slechts éénmaal te betalen, gewoonlijk in de loop van de maand die volgt op de inschrijving: u ontvangt een uitnodiging tot betaling van het Bestuur van Directe Belastingen wanneer uw inschrijvingsaanvraag geregistreerd is. Ze is van toepassing voor nieuwe en tweedehandsvoertuigen.

De belasting op de inverkeerstelling is niet verbonden aan het type brandstof, maar varieert naargelang de leeftijd van het voertuig: ze daalt in de loop der jaren en wordt berekend in aantal maanden vanaf de datum van de eerste inverkeerstelling. Voor voertuigen ouder dan 15 jaar bedraagt de BIV of belasting op de inverkeerstelling 61,50 EUR

Conform de wetgeving moet er vanaf januari 2006 geen fiscaal zegel meer gekleefd worden op een inschrijvingsaanvraag van een voertuig. De DIV zal u uw plaat en/of uw inschrijvingsbewijs per kerende post toesturen, de dag zelf als zij uw aanvraag voor 10u ’s ochtends ontvangen en zoniet de volgende dag.

2. Verkeersbelasting

De verkeersbelasting wordt jaarlijks geïnd en wordt eveneens bepaald op basis van het fiscaal vermogen. Een bijkomende dieselbelasting wordt jaarlijks geïnd voor wagens met een dieselmotor. Er werd tevens een bijkomende LPG-belasting ingevoerd.

U ontvangt een betalingsbericht van de Administratie der Directe Belastingen na de registratie van uw inschrijving. Als u uw oude wagen door een nieuwe hebt vervangen, wordt het niet-verschuldigde en reeds betaalde aandeel voor uw oude wagen afgetrokken van de verschuldigde belasting voor uw nieuw voertuig.

Let op : U krijgt dit bericht jaarlijks tot u de inschrijving annuleert. Daarom moet u uw nummerplaten onmiddellijk terugsturen in geval van verkoop, sloop of uitvoer van uw wagen als u niet van plan bent om een nieuw voertuig in te schrijven. Anders riskeert u dat u nog verkeersbelasting moet betalen op een wagen die niet meer bestaat.

3. B.T.W.

Er wordt geen B.T.W. geheven op een door een particulier verkochte tweedehands wagen. Maar er is B.T.W. verschuldigd op elke door een professional verkochte tweedehands wagen.

Als het voertuig aanvankelijk door een professional van een niet B.T.W.-plichtige particulier werd gekocht, zal de B.T.W. van 21% bij de herverkoop enkel geheven worden op de bruto winstmarge van de professionele verkoper en niet op de totaalprijs.

Als het voertuig echter aanvankelijk gekocht werd bij een B.T.W.-plichtige (zelfstandige, firma, leasingmaatschappij, enz.), wordt de B.T.W. van 21% bij de herverkoop geheven op de totaalprijs en niet enkel op de winstmarge.

Een professionele verkoper is zodoende verplicht om een verkoopprijs met inbegrip van B.T.W. op te geven, wat het soms aanzienlijke prijsverschil verklaart al naargelang de wagen door een particulier of een professional wordt verkocht of al naargelang de wagen aanvankelijk in het bezit was van een particulier of een B.T.W.-plichtige.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *