Ombudsdienst in geval van klachten

Indien u een klacht heeft over uw autoverzekeringsmaatschappij moet u eerst de bevoegde ombudsdienst contacteren bij de desbetreffende verzekeringsmaatschappij. U kunt alle gegevens hier downloaden zodat u deze kunt contacteren.

Normaal gezien ontvangt u een bevestiging van uw klacht binnen de 5 werkdagen, uitgenomen indien uw klacht intussen al werd beantwoord uiteraard. De verzekeringsmaatschappij zal alles in het werk stellen om uw klacht binnen de maand te behandelen.

Indien u niet tevreden bent, heeft u twee mogelijkheden.

1. Informeer de Ombudsdienst voor de financiële sector

Indien u de Ombudsdienst voor de financiële sector wilt contacteren moet u duidelijke alle documenten overmaken en duidelijk schetsen waarover het geschil gaat. De Ombudsdienst zal dan een niet bindend advies verlenen betreffende uw geschil met uw verzekeraar. De ganse procedure verloopt uitsluitend schriftelijk en de behandeling van uw dossier kan gaan van enkele dagen tot enkel maanden.

Goed om weten, indien u beroep doet op de Ombudsdienst voor de financiële sector is dit volledig gratis.

Ombudsdienst voor de financiële sector
Belliardstraat 15-17, b 8, 1000 Brussel
Fax 02/545.77.79 – ombudsman@ombfin.be

2. Informeer de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)

U kunt eveneens de FSMA contacteren, dit is de Autoriteit voor Finacniële Diensten en Markten die toeziet op financiële producten, financiële markten, financiële dienstverleners en kredietverleners, gedragsregels (MiFID), pensioenen en zorgt voor administratieve sancties.

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) is de opvolger van de CBFA en verruimt zo haar actieterrein inzake toezicht op de gedragsregels van toepassing op de financiële tussenpersonen, waardoor een loyale, billijke en professionele behandeling van de klanten gewaarborgd kan worden.

Ook hier wordt uw klacht gratis behandeld.

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
Congresstraat 12-14, 1000 Brussel
Fax 02 220 52 75 – www.fsma.be

Alle klachten moeten ook hier schriftelijk gebeuren, via de internetsite of tijdens een bezoek van de geïnteresseerde aan de Autoriteit.