Problemen na kopen auto

U heeft zonet besloten om de wagen te kopen. Controleer nu of de bestelbon die de verkoper u wil laten ondertekenen wel volledig is en de volgende zaken vermeldt:

 • Het merk, het model, het bouwjaar
 • De kleur van uw wagen
 • De opties (als het mogelijk is voluit geschreven zodat er achteraf geen discussie meer mogelijk is)
 • De catalogusprijs
 • De korting in procent
 • De leveringsdatum
 • De datum en plaats van opstelling van de bestelbon
 • De handtekening van de koper en de verkoper
 • De eventuele intekening op een krediet
 • Het eventuele overnamebedrag van uw wagen

Let erop dat de prijs duidelijk vermeld staat en definitief is.

Aankoop tijdens een autosalon

Indien een verkoop afgesloten werd in het kader van een autosalon dan laat de wet een bedenktijd toe van 7 dagen. Dit voor zover er geen betaling in contanten is geweest.

Wat indien de levering niet conform is?

Laattijdige levering: Indien er sprake is van een laattijdige levering, reageer dan meteen. Als er een precieze leveringsdatum werd vastgelegd, dan hebt u het recht om een onmiddellijke levering te eisen en dit op straffe van annulering van de bestelling.

Stuur in dit geval een aangetekend schrijven naar de verkoper en stel hem in gebreke en dit op straffe van ontbinding met terugbetaling van het totale voorschot.

Wat indien de verkoper een supplement eist? Dit is wettelijk in bepaalde gevallen. Namelijk als de leveringstermijn langer dan twee maanden bedraagt, kan de verkoper de prijs aanpassen. Tenzij de bestelbon duidelijk vermeldt dat het om een vaste en definitieve prijs gaat.

U kan de verkoop evenwel annuleren als de prijs met meer dan 5% stijgt.

Niet-conforme levering: Hier is onze raad eenvoudig: weigeren die handel en wel onmiddellijk. Als u niet onmiddellijk weigert, zal de verkoper volhouden dat u hem als dusdanig hebt aanvaard. Bevestig uw weigering per aangetekend schrijven.

212 gedachtes over “Problemen na kopen auto”

 1. January 18, 2021 cheap cialis generic online Less common, but more serious side effects could be arm back jaw pain, blurred vision, check pain or tightness, chills, cold sweats, confusing, dizziness, fainting, fast irregular heartbeat, headache, hearing loss, pounding in the ears, sweating, unusual tiredness or weakness, vomiting

 2. com or search the internet for compare cialis or drug before you buy priligy ebay If you don t like the idea of using your insurer s mail-order company or if they don t have one to recommend, then find the website of your favorite local pharmacy, preferably the one where you fill prescriptions already CVS, Walgreens, Rite Aid, or others

 3. Thinking that all reviewers are doing it for a money grab most of us only review quality goods that are well made, created by companies we trust help us educate in some way or another safe cialis online Penna G, Mondaini N, Amuchastegui S, et al

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.