Hoe zeg ik mijn autoverzekering op ?

Indien u uw autoverzekering wilt opzeggen moet u enkele regels respecteren. Wettelijk gezien kunt u niet zomaar van de ene dag op de andere van autoverzekering veranderen.

Wat zegt de wet ?

Volgens de wet kan u uw autoverzekeringscontract elk jaar op de vervaldatum opzeggen. U moet wel een vooropzeg van minimum 3 maanden respecteren (beter is om 4 maanden te rekenen). Let wel, sommige verzekeraars maken er geen probleem van om deze vooropzeg te beperken tot 90 dagen, maar beter is om de volle 3 maand te respecteren zodat u niet voor onverwachte problemen komt te staan. De termijn wordt gerekend vanaf de verzendingsdatum van uw aangetekende brief (zie deze voorbeeldbrief).

Praktisch gezien: indien u uw contract afsloot op 1 februari 2012, dan moet uw opzeggingsbrief ten laatste – het best aangetekend – op 31 oktober 2013 (of 30 september) op de bus doen.

Hoe zegt u uw autoverzekering op?

U kan de opzegbrief naar uw makelaar zenden maar best is om de opzegbrief rechtstreeks naar de maatschappij te sturen (u zou heus niet de eerste zijn waarvan de opzegbrief niet op tijd bij de maatschappij raakt omdat hij onderweg verloren raakt).

In beide gevallen dient u deze brief steeds aangetekend te versturen of tegen ondertekend ontvangstbewijs als u hem zelf gaat brengen.

Wanneer uw voertuig bij verschillende verzekeraars verzekerd is, dient u elke verzekeraar afzonderlijk op te zeggen.

Voorbeeld opzegbrief autoverzekering
Voorbeeld opzegbrief autoverzekering

Wat zijn de geldige redenen om uw verzekeringscontract vervroegd op te zeggen?

Binnen de 30 kalenderdagen na ondertekening: Indien u binnen de 30 kalenderdagen opeens merkt dat een andere verzekeraar betere voorwaarden biedt dan kunt u uw contract opzeggen.

Tariefverhoging ten gevolge van een economische indexering: In dit geval heeft u het recht uw contract op te zeggen binnen de 3 maanden. Betaal hoedanook niet de geïndexeerde premie anders gaat u voor een automatische hernieuwing van uw huidige contract.

Wijziging van de verzekeringsvoorwaarden: Indien de voorwaarden van uw verzekering plots veranderen, dan hebt u het recht om uw verzekering op te zeggen. Let wel, als de verhoging van het tarief het gevolg is van een verandering van adres, bestuurder of wagen, wordt dit beschouwd als terecht en vormt dit dus geen geldige reden tot verbreking van het contract. Het gaat in dit geval namelijk om een gewijzigd risico waarvoor een bijvoegsel bij uw contract wordt gevoegd.

Na een auto-ongeval: U bent dan enkel verplicht om uw verzekering per aangetekend schrijven in te lichten ten laatste 1 maand na de storting van uw vergoeding of na ontvangst van de brief met de melding van niet-betaling. Weet dat een verhoging van de premie naar aanleiding van een schadegeval u niet het recht geeft om uw contract op te zeggen. Deze verhoging is immers het gevolg van een stijging op de Bonus Malus schaal.

Tariefverhoging ten gevolge van een wijziging aan het contract: Als de verhoging van het tarief het gevolg is van een verandering van adres, bestuurder of wagen, wordt dit beschouwd als terecht en vormt dit dus geen geldige reden tot verbreking van het contract. Men heeft het dan over een “wijziging van risico”. In dat geval zal u een bijvoegsel aan uw contract krijgen waarin de prijswijziging wordt uitgelegd.