De verplichte B.A. autoverzekering

Wanneer u met een auto wilt rijden op de openbare weg (of op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek) bent u verplicht minimaal een B.A. autoverzekering te nemen. Deze autoverzekering dekt uw burgerlijke aansprakelijkheid, vandaar ook de term B.A.. Ze zal met andere woorden de schade vergoeden die u of iemand anders door het gebruik van uw auto aan anderen toebrengt.

Goed om weten: indien u een aanhangwagen bezit of in gebruik neemt, maak dan dat deze eveneens verzekerd is, zelfs als hij losgekoppeld is. Op die manier vermijdt u onaangename verrassingen.

Gezien de B.A. autoverzekering wettelijk verplicht is, voorziet de wet een aantal minimumvoorwaarden waaraan elke B.A. autoverzekering moet voldoen. Het gaat hierbij om een contract dat omschreven wordt als een ’typecontract’, ‘modelcontract’ of ‘modelvereenkomst’. Elke verzekeraar biedt u minstens deze voorwaarden aan, maar verschillende verzekeraars geven een nog ruimere dekking om de B.A. autoverzekering commercieel interessant te maken.

Naast het dekken van de schade die iedere bestuurder van uw wagen kan veroorzaken aan derden, zal deze verzekering ook tussenkomen indien een passagier van uw voertuig aansprakelijk wordt gesteld voor het ongeval.

Goed om weten: Indien uw voertuig gestolen wordt of met geweld in het bezit is gekomen van een niet toegelaten bestuurder, dan is de aansprakelijkheid van die bestuurder NIET verzekerd.

Terugvordering schadevergoeding

In sommige gevallen heeft de verzekeraar het recht om (een deel van) de vergoede schade terug te eisen.

Dit valt voor wanneer de verzekerde niet volledig in regel was op het ogenblik van het ongeval. Indien u een wijziging in het risico niet of onjuist meedeelt aan uw B.A. autoverzekeraar, maar u dat onopzettelijk deed, bijvoorbeeld uit vergetelheid, dan kan de verzekeraar tot 247,89 euro van u terug vorderen indien u of iemand anders schade veroorzaakt.

Het teruggevorderde bedrag van een ongeval kan oplopen tot maximaal 30.986,69 euro in de volgende gevallen:

  • het ongeval werd veroorzaakt tijdens een deelname aan een snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of -wedstrijd die niet toegelaten werd door de overheid
  • het ongeval werd veroorzaakt terwijl iemand zonder geldig rijbewijs het voertuig bestuurt of wanneer het recht tot sturen vervallen verklaard is
  • het ongeval werd veroorzaakt door een voertuig dat technisch afgekeurd is, tenzij u kan aantonen dat er geen oorzakelijk verband is tussen de reden van afkeuring en het ongeval
  • de bestuurder die het ongeval heeft veroorzaakt is dronken of onder invloed van medicijnen of drugs
  • u heeft de premie niet betaald

In sommige gevallen kan een verzekeraar overgaan tot de complete terugvordering van het bedrag van de schadevergoeding wanneer u met opzet bepaalde informatie heeft achtergehouden voor uw verzekeraar die nodig is om het risico juist te kunnen inschatten. Dit is vooral het geval wanneer ouders hun kinderen laten rijden met de auto terwijl aangegeven werd dat de ouder met de auto rijdt.

Ook ongevallen die met opzet veroorzaakt zijn, rechtvaardigen een terugvordering van het ganse bedrag van de schadevergoeding van de verzekeringsnemer of van degene die het ongeval opzettelijk veroorzaakte.

Bekijk ook deze bijkomende dekkingen:

TWEEDEHANDS AUTONIEUWE AUTO
U weet niet precies wat u wenst? Klik dan op de onderstaande garanties om na te gaan wat best voor u past.Indien u een nieuwe wagen hebt en u hebt een lening aangegaan dan is een omniumverzekering aangeraden.
Mini-omnium
Deze omvatten de waarborgen brand, diefstal, glasbreuk, natuurelementen en aanrijding door dieren.
Maxi-omnium
Voor alle schade die aan uw voertuig wordt veroorzaakt, of u in fout bent of niet.
De materiële of eigen schade
De dekking materiële of eigen schade aan het voertuig zorgt voor de vergoeding van de schade aan het voertuig opgelopen na een ongeval, in fout of niet.
De materiële of eigen schade
De dekking materiële of eigen schade aan het voertuig zorgt voor de vergoeding van de schade aan het voertuig opgelopen na een ongeval, in fout of niet.
Brand- en diefstalverzekering
De waarborg brand dekt de de schade aan het voertuig door brand of veroorzaakt door diefstal of poging tot diefstal.
Brand- en diefstalverzekering
De waarborg brand dekt de de schade aan het voertuig door brand of veroorzaakt door diefstal of poging tot diefstal.
Glasbreuk, Natuurelementen & Aanrijding door dieren
De waarborg zorgt voor de vergoeding van de schade aan het voertuig door glasbreuk en schade veroorzaakt door natuurelementen en aanrijding door dieren.
Glasbreuk, Natuurelementen & Aanrijding door dieren
De waarborg zorgt voor de vergoeding van de schade aan het voertuig door glasbreuk en schade veroorzaakt door natuurelementen en aanrijding door dieren.
Rechtsbijstandsverzekering
Zowel bij ongeval in fout als in recht is deze waarborg noodzakelijk indien u de regeling van het schadegeval goed en correct wilt laten verlopen.
Rechtsbijstandsverzekering
Zowel bij ongeval in fout als in recht is deze waarborg noodzakelijk indien u de regeling van het schadegeval goed en correct wilt laten verlopen.
Bestuurdersverzekering
De dekking individuele ongevallen / bestuurdersverzekering verzekert de inzittenden van een voertuig tegen lichamelijke schade en de gevolgen ervan.
Bestuurdersverzekering
De dekking individuele ongevallen / bestuurdersverzekering verzekert de inzittenden van een voertuig tegen lichamelijke schade en de gevolgen ervan.
Bijstandsverzekering / Pechverhelping
Dit omvat zowel pechverhelping ter plaatse indien mogelijk of het slepen van het voertuig bij panne of ongeluk.
Bijstandsverzekering / Pechverhelping
Dit omvat zowel pechverhelping ter plaatse indien mogelijk of het slepen van het voertuig bij panne of ongeluk.