Waarborg brand en diefstal

Naast de verplichte B.A. autoverzekering kunt u ook nog andere dekkingen afsluiten. Deze bijkomende dekkingen zijn niet verplicht maar zorgen vooral voor de vergoeding van de eigen schade van de verzekeringnemer.

Zo is er de waarborg brand en de waarborg diefstal.

Waarborg brand

De waarborg brand dekt de de schade aan het voertuig door brand. Naargelang de verzekeraar kan deze uitgebreid worden naar de schade veroorzaakt door vuur, ontploffing, bliksem en kortsluiting in de elektrische leidingen en dit ongeacht de plaats waar dit gebeurt. Let wel, deze verzekering staat compleet los van de brandverzekering van uw woning gezien deze enkel de schade dekt wanneer het voertuig als ‘inhoud’ gezien wordt in een garage en dus niet op de weg.

Ook hier zal er – net als bij de materiële of eigen schade sprake zijn van een vrijstelling (franchise) en kunnen dezelfde spelregels van toepassing zijn bij de bepaling van de vergoeding.

Waarborg diefstal

De dekking waarborg diefstal zorgt voor de vergoeding van de schade veroorzaakt door diefstal of poging tot diefstal met, naargelang de verzekeraar, de mogelijkheid tot uitbreiding naar de situaties van diefstal met geweld (de zogenaamde car- en homejackings) of door gebruik van de originele sleutels.

Naargelang de verzekeraar kunnen bepaalde voorwaarden verbonden worden bij het onderschrijven van een diefstalwaarborg. De aanwezigheid van een garage aan de woning kan een invloed hebben op de evaluatie van het risico. Verder zullen de verzekeraars, naargelang de klasse van het te verzekeren voertuig, eisen dat een beveiligingsysteem (goedgekeurd door INCERT) op de wagen wordt geplaatst. Hier vindt u de lijst van van de gecertifieerde producten voor personenwagens.

INCERT is een kwaliteitsmerk voor de producten en diensten met betrekking tot elektronische beveiliging tegen diefstal van auto’s (en andere ‘mobiele objecten’. Enkel de producten en de bedrijven die ze inbouwen, en die naar behoren gecertificeerd zijn, mogen het INCERT-merk gebruiken.

Ook hier zal er – net als bij de materiële of eigen schade sprake zijn van een vrijstelling (franchise) en kunnen dezelfde spelregels van toepassing zijn bij de bepaling van de vergoeding.

TWEEDEHANDS AUTONIEUWE AUTO
U weet niet precies wat u wenst? Klik dan op de onderstaande garanties om na te gaan wat best voor u past.Indien u een nieuwe wagen hebt en u hebt een lening aangegaan dan is een omniumverzekering aangeraden.
Mini-omnium
Deze omvatten de waarborgen brand, diefstal, glasbreuk, natuurelementen en aanrijding door dieren.
Maxi-omnium
Voor alle schade die aan uw voertuig wordt veroorzaakt, of u in fout bent of niet.
De materiële of eigen schade
De dekking materiële of eigen schade aan het voertuig zorgt voor de vergoeding van de schade aan het voertuig opgelopen na een ongeval, in fout of niet.
De materiële of eigen schade
De dekking materiële of eigen schade aan het voertuig zorgt voor de vergoeding van de schade aan het voertuig opgelopen na een ongeval, in fout of niet.
Brand- en diefstalverzekering
De waarborg brand dekt de de schade aan het voertuig door brand of veroorzaakt door diefstal of poging tot diefstal.
Brand- en diefstalverzekering
De waarborg brand dekt de de schade aan het voertuig door brand of veroorzaakt door diefstal of poging tot diefstal.
Glasbreuk, Natuurelementen & Aanrijding door dieren
De waarborg zorgt voor de vergoeding van de schade aan het voertuig door glasbreuk en schade veroorzaakt door natuurelementen en aanrijding door dieren.
Glasbreuk, Natuurelementen & Aanrijding door dieren
De waarborg zorgt voor de vergoeding van de schade aan het voertuig door glasbreuk en schade veroorzaakt door natuurelementen en aanrijding door dieren.
Rechtsbijstandsverzekering
Zowel bij ongeval in fout als in recht is deze waarborg noodzakelijk indien u de regeling van het schadegeval goed en correct wilt laten verlopen.
Rechtsbijstandsverzekering
Zowel bij ongeval in fout als in recht is deze waarborg noodzakelijk indien u de regeling van het schadegeval goed en correct wilt laten verlopen.
Bestuurdersverzekering
De dekking individuele ongevallen / bestuurdersverzekering verzekert de inzittenden van een voertuig tegen lichamelijke schade en de gevolgen ervan.
Bestuurdersverzekering
De dekking individuele ongevallen / bestuurdersverzekering verzekert de inzittenden van een voertuig tegen lichamelijke schade en de gevolgen ervan.
Bijstandsverzekering / Pechverhelping
Dit omvat zowel pechverhelping ter plaatse indien mogelijk of het slepen van het voertuig bij panne of ongeluk.
Bijstandsverzekering / Pechverhelping
Dit omvat zowel pechverhelping ter plaatse indien mogelijk of het slepen van het voertuig bij panne of ongeluk.