Bestuurdersverzekering

Naast de verplichte B.A. autoverzekering kunt u ook nog andere dekkingen afsluiten. Deze bijkomende dekkingen zijn niet verplicht maar zorgen vooral voor de vergoeding van de eigen schade van de verzekeringnemer.

De dekking individuele ongevallen / bestuurdersverzekering verzekert de inzittenden van een voertuig tegen lichamelijke schade en de gevolgen ervan. Hoewel de inzittenden van een voertuig voor dergelijke schade reeds gedekt zijn (artikel 29bis van de Wet van 21 november 1989) geldt dit niet voor de lichamelijke schade van de aansprakelijke bestuurder. Een bestuurdersverzekering dekt dus uw eigen lichamelijke schade zelfs wanneer u verantwoordelijk bent voor het ongeval.

Er bestaan verschillende formules met verschillende waarborgen:

  • terugbetaling van de hospitalisatiekosten en medische verzorging
  • terugbetaling van het verlies ingevolge arbeidsongeschiktheid
  • betaling van een kapitaal of een rente ingevolge invaliditeit
  • betaling van een kapitaal ingevolge overlijden
  • dekkingen voor motorrijders en bromfietsers
  • dekking van de bestuurder van het omschreven voertuig
  • dekking van de verzekeringnemer als bestuurder in eender welk voertuig
  • dekking van de hele familie als bestuurder

De kapitalen kunnen vooraf forfaitair worden overeengekomen of worden gelijkgesteld aan de terugbetaling volgens de gemeen recht regels.

Er bestaat verder ook nog zoiets als subrogatie. Bij een contract met subrogatie kan/zal (en gezien de financiële crisis is dit nu vooral ‘zal’) de verzekeraar nadat hij de vergoeding heeft uitgekeerd zich keren tegenover een derde die mogelijk aansprakelijk is voor het ongeval. In deze omstandigheden dient de vergoeding volgens dit contract te worden aanzien als een voorschot in afwachting dat mogelijke discussies over de aansprakelijkheden opgelost worden. Een dergelijk contract is goedkoper.

Een contract zonder subrogatieclausule zal duurder zijn want dan zal de verzekeraar zich niet keren tegen een derde mogelijks aansprakelijk voor het ongeval.

TWEEDEHANDS AUTONIEUWE AUTO
U weet niet precies wat u wenst? Klik dan op de onderstaande garanties om na te gaan wat best voor u past.Indien u een nieuwe wagen hebt en u hebt een lening aangegaan dan is een omniumverzekering aangeraden.
Mini-omnium
Deze omvatten de waarborgen brand, diefstal, glasbreuk, natuurelementen en aanrijding door dieren.
Maxi-omnium
Voor alle schade die aan uw voertuig wordt veroorzaakt, of u in fout bent of niet.
De materiële of eigen schade
De dekking materiële of eigen schade aan het voertuig zorgt voor de vergoeding van de schade aan het voertuig opgelopen na een ongeval, in fout of niet.
De materiële of eigen schade
De dekking materiële of eigen schade aan het voertuig zorgt voor de vergoeding van de schade aan het voertuig opgelopen na een ongeval, in fout of niet.
Brand- en diefstalverzekering
De waarborg brand dekt de de schade aan het voertuig door brand of veroorzaakt door diefstal of poging tot diefstal.
Brand- en diefstalverzekering
De waarborg brand dekt de de schade aan het voertuig door brand of veroorzaakt door diefstal of poging tot diefstal.
Glasbreuk, Natuurelementen & Aanrijding door dieren
De waarborg zorgt voor de vergoeding van de schade aan het voertuig door glasbreuk en schade veroorzaakt door natuurelementen en aanrijding door dieren.
Glasbreuk, Natuurelementen & Aanrijding door dieren
De waarborg zorgt voor de vergoeding van de schade aan het voertuig door glasbreuk en schade veroorzaakt door natuurelementen en aanrijding door dieren.
Rechtsbijstandsverzekering
Zowel bij ongeval in fout als in recht is deze waarborg noodzakelijk indien u de regeling van het schadegeval goed en correct wilt laten verlopen.
Rechtsbijstandsverzekering
Zowel bij ongeval in fout als in recht is deze waarborg noodzakelijk indien u de regeling van het schadegeval goed en correct wilt laten verlopen.
Bestuurdersverzekering
De dekking individuele ongevallen / bestuurdersverzekering verzekert de inzittenden van een voertuig tegen lichamelijke schade en de gevolgen ervan.
Bestuurdersverzekering
De dekking individuele ongevallen / bestuurdersverzekering verzekert de inzittenden van een voertuig tegen lichamelijke schade en de gevolgen ervan.
Bijstandsverzekering / Pechverhelping
Dit omvat zowel pechverhelping ter plaatse indien mogelijk of het slepen van het voertuig bij panne of ongeluk.
Bijstandsverzekering / Pechverhelping
Dit omvat zowel pechverhelping ter plaatse indien mogelijk of het slepen van het voertuig bij panne of ongeluk.