Formaliteiten bij kopen nieuwe auto

Er zijn verschillende formaliteiten bij het kopen van een nieuw voertuig in België. Deze documenten heeft u nodig wanneer u met de wagen wilt rijden. Met andere woorden, ze moeten in het veortuig aanwezig zijn bij een eventuele controle door de politie.

  • Rijbewijs
  • Identiteitskaart
  • Gelijkvormigheidsattest (witte kaart)
  • Inschrijvingsbewijs (= de grijze kaart die eigenlijk roze is)
  • Verzekeringskaart (= de groene kaart)
  • keuringsbewijs

De inschrijving gebeurt als volgt. u dient de aanvraag voor inschrijving in. Het aanvraagformulier voor inschrijving (AVI) dient het volgende te vermelden :

  • Als het om een nieuwe wagen gaat : het attest van de autoverdeler
  • Als het om een tweedehands wagen gaat : het keuringsbewijs! hou de maximale termijn van twee maanden in acht
  • Het vignet van de verzekeringsmaatschappij die u dekt voor B.A. auto
  • Conform de wetgeving moet er vanaf januari 2006 geen fiscaal zegel meer gekleefd worden op een inschrijvingsaanvraag van een voertuig. De DIV zal u uw plaat en/of uw inschrijvingsbewijs per kerende post toesturen, de dag zelf als zij uw aanvraag voor 10u ’s ochtends ontvangen en zoniet de volgende dag.

Advies :
Vul het aanvraagformulier voor inschrijving zorgvuldig in. Als u dit opnieuw moet doen, zal dit u een herkeuring kosten!

Als u uw oude platen niet meer gebruikt
Als u uw wagen verkocht hebt en geen nieuw voertuig wil inschrijven binnen de vier maanden: stuur uw platen terug naar de DIV.
Als uw voertuig uitgevoerd werd of verkocht werd om te slopen, dient de uitvoerder of de sloper zelf het inschrijvingsbewijs naar de DIV te versturen.

Wat moet u doen als u uw platen wil behouden met het oog op een nieuwe inschrijving ?
De plaat mag hergebruikt worden op een nieuwe wagen. Hiertoe dient u enkel een aanvraag voor inschrijving in te dienen binnen de vier maanden volgend op de verkoop van het oude voertuig. De te volgen procedure is dezelfde als voor een nieuwe inschrijving (zie hierboven) maar u voegt het oude inschrijvingsbewijs bij het aanvraagformulier voor inschrijving.

Let wel, het moet om Europese nummerplaten gaan en niet de oude Belgische nummerplaten. Lees ons dossier over de nieuwe Europese nummerplaten.

Wist u dat :
u bij een verandering van voertuig 16 dagen tijd heeft om uw boorddocumenten in orde te maken en dat u ondertussen wel al verzekerd kan rijden terwijl u op uw nieuwe documenten wacht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *