Belgische autosector krijgt rake klappen qua export

Foto door Max op Unsplash

De Belgische autosector heeft het meest te lijden onder de coronapandemie, meebepaald wat de internationale handel betreft. De export daalde met ruim een derde wat zich vertaalt in 3,2 miljard euro minder uitvoer naar buitenlandse klanten van auto’s en bijbehorende onderdelen.

De autosector krijgt klappen langs twee kanten. De vraag naar auto’s nam een diepe duik omdat gezinnen een dergelijk grote aankoop liever uitstellen in onzekere tijden. Bovendien lagen sommige fabrieken om gezondheidsredenen grotendeels stil en konden leveranciers soms geen onderdelen aanleveren. Als je weet dat een auto bestaat uit gemiddeld uit 30.000 onderdelen die van toeleveranciers verspreid over heel Europa komen, dan loopt de hele bevoorradingsketen snel vertraging op.

Tijdens de zomer herstelde de export, zij het niet tot het niveau van voor de crisis. Het wordt uitkijken naar hoe groot de klap wordt tijdens de volgende golven. Een voordeel is alvast dat de meeste industriebedrijven nu wel draaien, terwijl ze dit voorjaar stillagen.