Wordt de schade aan mijn woning vergoed bij overstroming?

Wordt de schade aan mijn woning vergoed bij overstroming?

Bij de schade aan uw woning bij overstromingen komt uw woningverzekering tussen. Sinds 2007 zit in de brandverzekeringen voor woningen en handelszaken standaard een dekking natuurrampen. U bent daardoor verzekerd voor de schade aan uw woning door overstroming van rivieren of beken en een dijkbreuk, maar ook door het overlopen of het opstuwen van de openbare riolen. Een erkenning als natuurramp door de overheid of het KMI is niet nodig.

Het is echter belangrijk zo snel mogelijk uw verzekeraar of makelaar te contacteren die een schadedossier zal openen en eveneens een expertise inplannen.

Door de vele schadedossiers zal u evenwel wat geduld moeten oefenen tot de verzekeringsexpert kan langskomen. Maak alvast foto’s van de beschadigde goederen eens het water weggetrokken is. Om te kunnen starten met de opruimingswerken is het noodzakelijk heel duidelijke afspraken met uw verzekeraar of makelaar. Gooi niets weg vooraleer het duidelijk is dat u vergoed wordt voor de spullen en geef gerust alle schade aan, uiteindelijk zal de verzekeraar bekijken wat verzekerd is en wat niet. U zult evenwel de franchise moeten betalen.

Lees ook: Wat te doen bij waterschade?

Wat is gedekt: de schade die rechtstreeks aan de verzekerde goederen wordt veroorzaakt (u krijgt hierbij een vergoeding in nieuwwaarde voor het gebouw. ), maar ook op de opruimings- en afbraakkosten, de huisvestingskosten als uw woning onbewoonbaar is en kosten die u maakt om een schadegeval te voorkomen of om de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken. Let wel, als uw inboedel niet gedekt is in uw woningverzekering, krijgt u daarvoor uiteraard geen vergoeding.

Met een specifieke verzekering woningbijstand kunt u een beroep doen op vakmensen die de verzekeraar inschakelt voor noodhulp.

Ik heb geen brandverzekering, wat nu?

Heeft u geen brandverzekering, dan kunt u geen beroep doen op het gewestelijke rampfonds voor een tussenkomst. Enkel leefloners of mensen met een dergelijke uitkering kunnen hier gebruik van maken ook al draagden ze nooit bij gedurende hun hele leven. Raar maar waar.

Wordt de schade aan mijn wagen vergoed bij overstroming?

Wordt de schade aan mijn wagen vergoed bij overstroming?

Indien uw auto beschadigd is door een overstroming dan is de tussenkomst van uw autoverzekering afhankelijk van waar de wagen stond.

Als de auto in de eigen garage staat, dan is die vaak meeverzekerd in de brandverzekering. Stond uw wagen op straat, dan moeten gekeken worden naar de autoverzekering. Wie een omniumverzekering voor zijn auto heeft, zal de schade vergoed krijgen. Ook een zogenaamde kleine omnium dekt natuurrampen.

Hebt u geen omniumverzekering, dan kunt u mogelijk een beroep doen op het gewestelijk rampenfonds, op voorwaarde dat de overstromingen door de overheid als ramp worden erkend.

Brandverzekeringspremies dreigen forst te stijgen na noodweer

Brandverzekeringspremies dreigen forst te stijgen na noodweer

De totale waterschade (en bijhorende financiële impact) van het huidige noodweer met extreme regenval in het oosten en zuidoosten van het land zal tot de grootste van de afgelopen jaren behoren. De schade neemt trouwens met de minuut toe en verzekeraars kunnen hun klanten enkel raad geven hoe ze de schade nog kunnen beperken.

Lees ook: Wat te doen bij waterschade?

Ethias zelf spreekt van oorlogstaferelen. De financiële schade wordt nu al geraamd op tientallen miljoenen euro en er worden honderden, zelfs duizenden aangiftes van schade verwacht.

Net als stormschade wordt ook de schade door dit soort extreme regenweer gedekt door de brandverzekering. Nu al wordt gevreesd dat dit gepaard zal gaan met forse prijsverhogingen van de brandverzekeringspremies naast de gewone indexering. De Belgische verzekeringssector was al niet gespaard gebleven door de coronapandemie en de weerslag op de Belgische economie, ondernemingen de maatschappij en de mensen. Met dit noodweer er bovenop mag men het ergste vrezen.

Of de premies zullen stijgen zal afhangen van de afspraken die gemaakt zullen worden tussen verzekeraars en herverzekeraars. Als de herverzekeraars hoge vergoedingen moeten uitbetalen aan de verzekeraars, dreigen ook de tarieven van herverzekeraars duurder te worden. En dat vertaalt zich vroeg of laat in de premies die verzekeraars aanrekenen aan hun klanten.

De verhoogde premies moeten de verzekeraars voorzien van voldoende kapitaalbuffers om mogelijke vergoedingen uit te betalen.

Op reis met de elektrische wagen, waarop moet je letten

Een elektrische auto verzekeren - op wat moet je letten?

Wie met de elektrische auto op reis wil gaan, bereid zich best een beetje voor. Ten eerste beschikt niet elk land over een groot aanbod van laadpalen, denken we maar aan Frankrijk, daarnaast moet u ook de actieradius van uw wagen goed in de gaten houden. We overlopen hier beide factoren in detail.

De actieradius van uw elektrische auto

De actieradius van uw elektrische auto hangt vooral af van de capaciteit van uw batterij. Met een accu van ongeveer 22 kilowattuur (kWh) raakt u nog geen 200 kilometer ver, met een batterij van 100 kWh zou u ruim 600 kilometer moeten bereiken. Maar deze laatste accu’s vindt u in wagens die een klein fortuin kosten. Wie voor de middenmoot kiest zal al snel een wagen vinden die het 400 tot 500 kilometer volhoudt.

Dit alles wordt sterk beïnvloed door de manier waarop u rijdt en door het weer. Bij vriesweer mag u rekenen op een actieradius die met 20 tot zelfs 30% daalt. Niet bepaald een mooi vooruitzicht als u kilometers wil malen zonder dat er een laadpaal in de eerste 200 kilometer te zien is.

Uw reistijd dreigt ook fors langer uit te vallen, want u moet de wagen ook opladen. Van volledig leeg naar helemaal vol neemt pakweg zes tot zeven uur in beslag als u met een gewone laadpaal werkt. U wordt dus best een cityhopper als u op die manier met een elektrische auto wilt reizen. Bij tankstations vindt u wel snelladers die door hun zeer hoog vermogen uw auto toch wat sneller kunnen opladen. Moderne snelladers bieden 150 tot 350kW. Hoe hoger het vermogen, des te sneller de auto weer opgeladen is. Van 10 tot 80% laden duurt, afhankelijk van de auto, ongeveer 18 minuten tot driekwartier tijd.

Waar staan die laadpalen?

U hebt zonder twijfel al gemerkt dat er flink wat minder laadpalen dan benzine- en diesel tankstations zijn in België, maar ook daarbuiten. In Noorwegen, Zweden, Denemarken zal het dan weer makkelijk zijn om een laadpaal te vinden net als bij onze Noorderburen of in Duitsland. Maar als u bijvoorbeeld in Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk bent en uw batterij zogoed als plat is, zal het geen sinecure zijn snel snel bij een laadpaal te raken ook al beschikt uw wagen over een boordcomputer die u in de juiste richting wijst.

Er zijn gelukkig heel wat smartphone apps waarmee u laadpalen kunt zoeken: Chargemap, Smoov, PlugShare, A Better Routeplanner, … Het nadeel, als er geen laadpalen zijn, dan zijn er ook geen. Zo zijn er ganse regio’s in Frankrijk, Spanje, Italië of het Verenigd Koninkrijk waar u geen laadpalen zult vinden. Het is met andere woorden geen luxe om in deze landen op voorhand alle laadpaal-locaties eerst op te zoeken. En opgelet, in Frankrijk zijn heel wat oudere laadpalen uitgerust met een stekker die niet compatibel is met de laadplug van de meeste elektrische wagens. Dubbel pech dus.

Hoe betaal ik?

Betalen bij een laadpaal doet u met een laadpas. U zult ook eventueel een starttarief betalen naast het kWh-tarief en/of tijdstarief. De laadpas dienstverlener betaal je (indien van toepassing) per maand een klein abonnementsbedrag. U kunt ook laadabonnement nemen indien u veel kilometers doet met uw wagen, Dan kunt u voor een vast bedrag per maand onbeperkt laden.

De meeste laadpalen werken op de Shell Recharge of de Chargemap laadpas, maar, hoe kan het ook, in Frankrijk zult u vlotter kunnen laden indien u een pasje hebt van KiWiHi, Izivia of BeLib.

Hoe werkt een laadpas?

Het laden is eigenlijk heel eenvoudig. Hier zijn de 4 stappen die u moet volgen.

  1. Sluit de laadkabel aan op uw voertuig en de laadpaal.
  2. Scan uw laadpas bij de laadpaal.
  3. Het laden zal automatisch starten.
  4. Scan uw laadpas opnieuw om het laden te stoppen, u kunt nu ook de laadkabel los maken.

Weg met benzine- en dieselwagens tegen 2036 – Benzine- en dieselprijzen zullen exploderen

Autoverzekering 3 procent goedkoper - de corona-crisis zorgt mogelijks opnieuw voor een daling van de premie volgend jaar

De Europese Commissie heeft een plan, ‘Fit for 55’, dat een omvangrijk wetgevend kader vormt voor hoe de Europese Unie de belofte om tegen 2050 klimaatneutraal te worden wil waarmaken. Zo wil de Commissie de Europese minimumaccijnzen volledig omgooien, want nu bevoordelen die diesel en benzine ten nadele van hernieuwbare energie.

En dat u dat zult voelen in uw beurs is alvast een uitgemaakte zaak. Zo komt er ondermeer een aparte handel in uitstootrechten voor leveranciers van stookolie en verdelers van benzine en diesel aan tankstations. Zij moeten rechten aankopen voor de CO₂-vervuiling die hun brandstoffen veroorzaken. De brandstofleveranciers zullen hun dure certificaten doorrekenen in de energiefactuur en aan de pomp waardoor de benzine- en dieselprijzen de lucht zullen ingejaagd worden.

Niet dat dit zonder slag of stoot zal gebeuren, zo leidde een accijnsverhoging voor brandstoffen in 2018 in Frankrijk tot erg gewelddadig verzet van de gele hesjes. Niet zo onlogisch, want een hoge prijs voor brandstof zal de ongelijkheid en energiearmoede nog vergroten.

Maar het stopt hier niet bij, de Europese Commissie zet een deadline voor het gebruik van de fossiele auto: vanaf 2036 mogen in Europa geen nieuwe diesel- en benzinewagens meer verkocht worden. En, de uitstootnormen voor wagens en bestelwagens moeten tegen 2030 60 procent lager liggen, op straffe van zware boetes. Dat de auto-industrie de omslag naar elektrische wagens ingezet heeft, zal dan ook geen verbazing wekken.

Een elektrische auto verzekeren – op wat moet je letten?

Een elektrische auto verzekeren - op wat moet je letten?

Tot voor een paar jaar reden er in België maar een paar duizend elektrische auto’s rond. Maar vorig jaar was het aandeel elektrische auto’s al flink toegenomen. Van de nieuw ingeschreven auto’s waren er volgens Febiac al bij 11% hybride en 3,5% volledig elektrisch.

Waarop letten bij aankoop van een elektrische auto?

Vooraleer we het hebben over de verzekering van een elektrische auto, is het goed om weten op wat je moet letten bij het aankopen van een elektrische auto.

  • Zijn er subsidies bij aankoop?
  • Wat is de prijs van het voertuig?
  • Wat is het gewicht gewicht van het voertuig?

Vooral deze 2 laatste parameters wegen flink door in de premiebepaling.

Er zijn natuurlijk flink wat voordelen die je niet hebt met een benzine- of dieselwagen. De kosten voor het opladen liggen een stuk lager dan de kostprijs van benzine of diesel (al door het opladen wel langer dan tanken). Je hebt ook minder onderhoudskosten, omdat een elektrische auto nu eenmaal minder onderdelen heeft dan een benzine- of dieselwagen. Een elektrische auto is ook fiscaal interessanter met hogere afschrijvingen en een lager voordeel alle aard.

Heel wat verzekeraars geven trouwens korting voor milieuvriendelijke auto’s. Dat kan oplopen tot zo’n 30%.

Sowieso heb je een BA-autoverzekering nodig

Of je nu een benzine-, diesel- of elektrische auto hebt, je bent net als voor elke andere wagen wettelijk verplicht om een BA-autoverzekering te hebben. Die BA-autoverzekering dekt de schade die jij veroorzaakt aan de auto van iemand anders.

Omniumverzekering sterk aangeraden voor een elektrische auto

Bij een ongeval in fout waarbij je schade hebt aan je eigen elektrische auto wordt deze niet vergoed door de BA-autoverzekering. En laat nu net deze reparatiekosten nogal hoog oplopen bij elektrische wagen. Het is daarom aangeraden om zeker een omniumverzekering te nemen voor je elektrische auto. Daarnaast ben je beschermd bij schade door brand, glasbreuk, storm, hagel en een aanrijding met een dier. Vandalisme en diefstal vallen eveneens onder de omniumverzekering.

Is de verzekering voor een elektrische wagen duurder?

Ja, deze is effectief duurder in de meeste gevallen en dit komt door de hogere aankoopprijs en door het hogere gewicht (wegens de zware accu’s).

Doe je weinig kilometers? Kies dan voor een kilometerverzekering

Mensen die een elektrische wagen kopen, rijden vaak minder kilometers per jaar. In zo’n geval kan een kilometerverzekering interessant zijn.

Een bijstandsverzekering is sterk aangeraden bij een elektrische auto

Elektrische wagens kunnen maar een beperkte afstand afleggen. Een bijstandsverzekering zal van pas komen bij een lege batterij. De bijstandsverlener zal in dat geval het verzekerde voertuig takelen naar het dichtstbijzijnde oplaadpunt of tot bij jou thuis.

Belgische autosector krijgt rake klappen qua export

Foto door Max op Unsplash

De Belgische autosector heeft het meest te lijden onder de coronapandemie, meebepaald wat de internationale handel betreft. De export daalde met ruim een derde wat zich vertaalt in 3,2 miljard euro minder uitvoer naar buitenlandse klanten van auto’s en bijbehorende onderdelen.

De autosector krijgt klappen langs twee kanten. De vraag naar auto’s nam een diepe duik omdat gezinnen een dergelijk grote aankoop liever uitstellen in onzekere tijden. Bovendien lagen sommige fabrieken om gezondheidsredenen grotendeels stil en konden leveranciers soms geen onderdelen aanleveren. Als je weet dat een auto bestaat uit gemiddeld uit 30.000 onderdelen die van toeleveranciers verspreid over heel Europa komen, dan loopt de hele bevoorradingsketen snel vertraging op.

Tijdens de zomer herstelde de export, zij het niet tot het niveau van voor de crisis. Het wordt uitkijken naar hoe groot de klap wordt tijdens de volgende golven. Een voordeel is alvast dat de meeste industriebedrijven nu wel draaien, terwijl ze dit voorjaar stillagen.

Telewerk lost files niet op

cars passing through north and south
Foto door Alexander Popov op Unsplash

Wie dacht dat telewerk de files zou oplossen, is er aan voor de moeite aldus het Planbureau. Het mindere woon-werkverkeer blijkt namelijk gecompenseerd te worden door verplaatsingen voor de kinderen of boodschappen die normaal op weg naar het werk gebeuren.

Het gevolg hiervan is dat een structurele uitbreiding van het telewerk, waarbij 39 procent van de Belgische werknemers twee dagen per week thuiswerkt, maar een ‘bescheiden’ impact heeft op de totale transportvraag. Wel stelt men vast dat de filedruk op de snelwegen naar de hoofdstad met maar liefst 87 procent gedaald is. In Brussel zijn namelijk meer jobs die van thuis uit kunnen worden uitgevoerd, vandaar dat hoge cijfer,

De wisselwerking tussen een daling van het woon-werkverkeer en de stijging van verplaatsingen voor andere motieven blijkt evenwel sterk, waardoor het effect van nog een extra dag telewerk relatief beperkt blijft.

Hybride en elektrische auto’s populairder dan diesel in Europa dankzij fiscale voordelen en premies

Hybride en elektrische auto's populairder dan diesel in Europa dankzij fiscale voordelen en premies

Volgens het in Londen gevestigde onderzoeksbureau Jato Dynamics lag de verkoop van hybride en elektrische wagens in Europa in september voor het eerst hoger dan de verkoop van dieselauto’s.

In september werden zowat 327.800 hybride en elektrische wagens verkocht in Europa, dat is 25,3 procent marktaandeel terwijl dieselwagens zakten tot 24,8 procent marktaandeel. Benzine bleef goed voor 47 procent.

Verkoop gestimuleerd door fiscale voordelen en premies

In het Vlaams Gewest word je volledig vrijgesteld van de Belasting op inverkeerstelling (BIV) én de Verkeersbelasting bij de aankoop van een 100% elektrische auto. Heb je een elektrische bedrijfswagen die je ook privé gebruikt? Dan verlagen je kosten Voordeel Alle Aard (VAA). Want bij de berekening van het VAA bij een elektrische bedrijfswagen wordt rekening gehouden met het laagste CO₂-coëfficiënt, zijnde 4%.

Ben je zelfstandige of heb je een vennootschap? Dan is de aankoop van een elektrische wagen 100% fiscaal aftrekbaar. Sommige lokale overheden (steden en gemeenten) geven een premie aan particulieren bij de aankoop of lease van een nieuwe elektrische wagen, op voorwaarde dat je de wagen inzet in een autodeelproject. In Gent bijvoorbeeld, bedraagt deze premie in 2020 maximum € 4.500.

Autoverkoop ingestort in België, enkel Porsche ziet omzet stijgen

Autoverkoop ingestort in België, enkel Porsche ziet omzet stijgen

2020 is een rotslecht jaar voor de autoverkoop, die loopt maar liefst 100.000 stuks achter op 2019 dat het tweede beste jaar ooit op de Belgische markt was. De grote daling (bijna 25%) is hoofdzakelijk het gevolg van de lockdown. Die lockdown zorgde ervoor dat autoverkopers de voorbije lente zes weken lang hun deuren moesten sluiten. Het valt nog af te wachten op bijkomende lockdownmaatregelen in de winter van 2020 een bijkomende daling za veroorzaken.

Merkwaardig, één merk blijft zich kranig uit de rode cijfers houden: Porsche. Porsche verkocht namelijk al 5 procent meer in de eerste 9 maanden van dit jaar vergeleken met vorig jaar. Bij nader toezien is het vooral de lancering van de Taycan, het eerste elektrische model van Porsche, die de cijfers de hoogte injaagt. Let wel, hierin zitten flink wat pre-orders uit 2019 in verwerkt gezien de voorverkoop al startte in september 2019 maar de leveringen pas begin dit jaar begonnen.

Bij de andere automerken is het triestheid troef. Opel verloor maar liefst 43 procent omzet, Suzuki en Renault elk 37 procent.