Wordt de schade aan mijn wagen vergoed bij overstroming?

Wordt de schade aan mijn wagen vergoed bij overstroming?

Indien uw auto beschadigd is door een overstroming dan is de tussenkomst van uw autoverzekering afhankelijk van waar de wagen stond.

Als de auto in de eigen garage staat, dan is die vaak meeverzekerd in de brandverzekering. Stond uw wagen op straat, dan moeten gekeken worden naar de autoverzekering. Wie een omniumverzekering voor zijn auto heeft, zal de schade vergoed krijgen. Ook een zogenaamde kleine omnium dekt natuurrampen.

Hebt u geen omniumverzekering, dan kunt u mogelijk een beroep doen op het gewestelijk rampenfonds, op voorwaarde dat de overstromingen door de overheid als ramp worden erkend.