Kan de verzekeraar de betaalde schadevergoeding gedeeltelijk van u terugeisen?

Kan de verzekeraar de betaalde schadevergoeding gedeeltelijk van u terugeisen?
Kan de verzekeraar de betaalde schadevergoeding gedeeltelijk van u terugeisen?

Hoewel uw BA autoverzekering steeds de schade vergoedt die u veroorzaakt met uw voertuig aan derden, heeft de verzekeraar ook het recht heeft om minstens een deel (of de ganse som in bepaalde extreme gevallen) van wat hij uitbetaalde aan de slachtoffers terug te vorderen van de verzekeringsnemer.

Dit gebeurt wanneer de verzekerde niet volledig in regel was op het ogenblik van het ongeval. Maar er zijn gradaties in de terug te betalen som.

Hoeveel kan de verzekeraar terugvorderen?

De verzekeraar kan overgaan tot een terugvordering van maximum 247,89 euro van de schadevergoeding die uitgekeerd werd indien de verzekeringsnemer onopzettelijk een wijziging in het risico niet of onjuist meedeelt aan de BA Autoverzekeraar.

Maar, de verzekeraar kan overgaan tot een terugvordering tot 30.986,69 euro wanneer het ongeval de volgende oorzaken heeft:

  • Het ongeval gebeurde tijdens een deelname aan een snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of -wedstrijd die niet toegelaten werd door de overheid.
  • Het ongeval werd veroorzaakt door iemand die zonder geldig rijbewijs het voertuig bestuurde of door iemand die niet langer een voertuig mocht besturen.
  • Het ongeval werd veroorzaakt door een voertuig dat technisch afgekeurd was (tenzij men kan aantonen dat er geen oorzakelijk verband is tussen de reden van afkeuring en het ongeval). Een uitzondering hierop is het normale traject van het keuringsstation naar de woonplaats en/of naar de garage en terug.
  • De bestuurder die het ongeval heeft veroorzaakt, was dronken of onder invloed van medicijnen of drugs.
  • De verzekeringspremie voor het voertuig was niet betaald.

Er bestaan ook situaties waarin de BA Autoverzekeraar de volledige schadevergoeding van de verzekeringsnemer kan terugvorderen. Dit gebeurt wanneer men met opzet bepaalde informatie heeft achtergehouden, nodig om het verzekeringsrisico juist te kunnen inschatten. U bent namelijk wettelijk gezien verplicht elke belangrijke wijziging in het risico mee te delen aan de verzekeraar. Ook ongevallen die met opzet veroorzaakt zijn, rechtvaardigen een terugvordering van het ganse bedrag van de schadevergoeding van de verzekeringsnemer of van degene die het ongeval opzettelijk veroorzaakte.