Aantal mensen op zwarte lijst verzekeraars explodeert

Datassur, een samenwerkingsverband van de verzekeraars, heeft schokkende cijfers bekend gemaakt. Maar liefst 179.000 Belgen staan op de zwarte lijst van de verzekeraars vooral wegens het niet betalen van hun verzekeringspolis. Dit betekent dat er in één jaar tijd maar liefst 64.000 gevallen zijn bijgekomen. Dat is ruim 1.000 meer dan in 2010 en een stijging van 30 procent op vijf jaar tijd. Bekijk je het over tien jaar tijd, dan is het aantal nieuwe registraties op de lijst met bijna 60 procent gestegen.

In 93 procent van de gevallen gaat het om wanbetaling. Brokkenchauffeurs maken 6 procent van de opzeggingen uit. Opzeggingen omwille van fraude komen zelden voor. Dit is vooral omdat verzekeraars mensen enkel maar op de zwarte lijst mogen zetten als er een tastbaar bewijs van fraude is.

Wanneer kan u de bons krijgen bij uw verzekeraar?
Een verzekeraar kan een autoverzekering vóór de vervaldatum opzeggen als de bestuurder minstens één schadegeval in fout heeft gehad. Of wanneer u bewijsbare fraude hebt gepleegd.

Vooral autoverzekeringen
De helft van de registraties op de zwarte lijst zijn het gevolg van voortijdig beëindigde autoverzekeringen. Brandverzekeringen maken een derde uit van de registraties. Logisch, want brandverzekeringen zijn (raar maar waar) nog steeds niet wettelijk verplicht hoewel ze vaak een veel grote financiële put kunnen dempen vooral wie met een brand wordt geconfronteerd.

Op de zwarte lijst? Wat nu?
Wie op de lijst staat, kan zich nog steeds verzekeren. Maar een verzekeraar kan wel beslissen om een hogere polis aan te rekenen of de vrijstelling te verhogen. De verzekeraar kan ook de premie in één keer op voorhand vragen. U kunt zichzelf van de lijst laten verwijderen door de polis alsnog te betalen. Maar meestal verdwijnen de meeste wanbetalers van de lijst door verjaring. Voor wanbetalers is de verjaringstermijn drie jaar. Voor brokkenchauffeurs en fraudeurs is dat respectievelijk vijf en tien jaar.