Brand- en autoverzekeringen straks duurder voor financiering brandweerhervormingen?

Om de financiering van de brandweerhervormingen te kunnen bolwerken wil Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) een heffing van 2 of 3 euro doorvoeren op auto- of brandverzekeringen. Dat zou al snel 50 tot 80 miljoen euro kunnen opleveren voor de financiering en de hervorming van de brandweer, die met een tekort aan middelen kampt.

Het gaat hier om een denkpiste van Milquet die nog niet werd goedgekeurd door de andere partijen. Afwachten dus wat het resultaat van het nieuwe begrotingsconclaaf zal zijn. Milquet wil er alvast alles aan doen om de heffing door te voeren.