De materiële of eigen schade

Naast de verplichte B.A. autoverzekering kunt u ook nog andere dekkingen afsluiten. Deze bijkomende dekkingen zijn niet verplicht maar zorgen vooral voor de vergoeding van de eigen schade van de verzekeringnemer.

De dekking materiële of eigen schade aan het voertuig zorgt voor de vergoeding van de schade aan het voertuig opgelopen na een ongeval, in fout of niet. Bij sommige verzekeraars zal men hierbij zelfs vandalisme, omkantelen, vallen, enz. aanvaarden.

De verzekerde is niet in fout

Wanneer u een ongeval heeft en u bent niet in fout dan zal de verzekeraar ‘eigen schade’ de vergoeding aan u betalen volgens de contractuele voorwaarden. Dit omvat de aftrek van een eventuele vrijstelling (franchise). Uw verzekeraar zal zich daarna keren tegen de verzekeraar van de aansprakelijke voor het ongeval net om de vergoeding die u heeft ontvangen terug te vorderen. Als verzekerde zal u uw rechtsbijstandverzekeraar moeten aanspreken om die eventuele vrijstelling (franchise) terug te vorderen van de aansprakelijke voor het ongeval.

De verzekerde is wel in fout

Wanneer u een ongeval heeft en u bent wel in fout dan zal de verzekeraar ‘eigen schade’ eveneens de vergoeding aan u betalen volgens de contractuele voorwaarden. Dit omvat de aftrek van een eventuele vrijstelling (franchise) en deze blijft dan ten laste van u, gezien u in fout bent. U kunt in dit geval geen aanspraak maken op uw rechtsbijstandverzekeraar .

De tegenpartij blijkt onverzekerd en is in fout: Het Gemeenschappelijk Waarborgfonds

Wanneer u een ongeval heeft en de tegenpartij blijkt in fout maar onverzekerd, dan zal het Gemeenschappelijk Waarborgfonds tussenkomen om de geleden schade te vergoeden bij de verzekerde. Het Gemeenschappelijk Waarborgfonds (GMWF) is een fonds dat gespijsd wordt door bijdragen van alle verzekeraars. Onder welbepaalde wettelijk omschreven voorwaarden zal het Gemeenschappelijk Waarborgfonds overgaan tot vergoeding van de slachtoffers van een verkeersongeval.

Wanneer komt het fonds tussen:

  • wanneer de aansprakelijke tegenpartij onverzekerd rondrijdt.
  • wanneer de verzekeraar die moet tussenkomen insolvabel blijkt.
  • wanneer een ongeval te wijten is aan een toevallig feit, zoals een plotse hartaanval achter het stuur, waardoor de bestuurder vrijuit gaat.
  • wanneer het voertuig gestolen is en de verzekeraar om die reden tussenkomst weigert. In dit geval wordt in principe enkel de lichamelijke schade vergoed. Alleen als de lichamelijke schade zeer ernstig is, wordt ook de stoffelijke schade vergoed.
  • wanneer het aansprakelijke motorrijtuig niet geïdentificeerd kan worden.

Het Gemeenschappelijk Waarborgfonds vergoedt in principe alle schade, zowel de stoffelijke als de lichamelijke.  Na schadeloosstelling van de slachtoffers heeft het Gemeenschappelijk Waarborgfonds een verhaalsrecht tegenover de aansprakelijke persoon en zal het zijn uitgaven trachten te verhalen.

Wat houdt de vrijstelling (= franchise) in?

Er bestaan verschillende formules waarin de vrijstelling enkel van toepassing is onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld bij vandalisme of onder specifieke herstellingsvoorwaarden. Meestal gaat het niet om vaste bedragen maar gaat het om een bepaald percentage van de cataloguswaarde van het te verzekeren voertuig of op het bedrag van de vergoeding.

Hoeveel bedraagt de vergoeding?

Er bestaan 2 verschillende bepalingen van de vergoeding. Zo spreekt men van gedeeltelijke schade en van totaal verlies.

Is er spraken van gedeeltelijke schade, dan komt de vergoeding overeen met het bedrag vermeld op de herstellingsfactuur. Gaat het het daarentegen om een totaal verlies, dan kan men kiezen voor de vergoeding voor de stoffelijke schade in werkelijke waarde, of wordt ovoorhand, bij het aangaan van het contract, overeengekomen waarop de vergoeding zal berekend worden. Deze laatste methode is de ‘aangenomen waarde’. De meest voorkomende formule houdt rekening met een coëfficiënt voor de bepaling van de waardevermindering van het voertuig en dit in functie van de ouderdom van het voertuig. Er bestaan eveneens formules die rekening houden met het aantal gereden kilometers.

Goed om weten: sommige verzekeraars bepalen de premie voor deze dekking in functie van de schadestatistiek.

TWEEDEHANDS AUTONIEUWE AUTO
U weet niet precies wat u wenst? Klik dan op de onderstaande garanties om na te gaan wat best voor u past.Indien u een nieuwe wagen hebt en u hebt een lening aangegaan dan is een omniumverzekering aangeraden.
Mini-omnium
Deze omvatten de waarborgen brand, diefstal, glasbreuk, natuurelementen en aanrijding door dieren.
Maxi-omnium
Voor alle schade die aan uw voertuig wordt veroorzaakt, of u in fout bent of niet.
De materiële of eigen schade
De dekking materiële of eigen schade aan het voertuig zorgt voor de vergoeding van de schade aan het voertuig opgelopen na een ongeval, in fout of niet.
De materiële of eigen schade
De dekking materiële of eigen schade aan het voertuig zorgt voor de vergoeding van de schade aan het voertuig opgelopen na een ongeval, in fout of niet.
Brand- en diefstalverzekering
De waarborg brand dekt de de schade aan het voertuig door brand of veroorzaakt door diefstal of poging tot diefstal.
Brand- en diefstalverzekering
De waarborg brand dekt de de schade aan het voertuig door brand of veroorzaakt door diefstal of poging tot diefstal.
Glasbreuk, Natuurelementen & Aanrijding door dieren
De waarborg zorgt voor de vergoeding van de schade aan het voertuig door glasbreuk en schade veroorzaakt door natuurelementen en aanrijding door dieren.
Glasbreuk, Natuurelementen & Aanrijding door dieren
De waarborg zorgt voor de vergoeding van de schade aan het voertuig door glasbreuk en schade veroorzaakt door natuurelementen en aanrijding door dieren.
Rechtsbijstandsverzekering
Zowel bij ongeval in fout als in recht is deze waarborg noodzakelijk indien u de regeling van het schadegeval goed en correct wilt laten verlopen.
Rechtsbijstandsverzekering
Zowel bij ongeval in fout als in recht is deze waarborg noodzakelijk indien u de regeling van het schadegeval goed en correct wilt laten verlopen.
Bestuurdersverzekering
De dekking individuele ongevallen / bestuurdersverzekering verzekert de inzittenden van een voertuig tegen lichamelijke schade en de gevolgen ervan.
Bestuurdersverzekering
De dekking individuele ongevallen / bestuurdersverzekering verzekert de inzittenden van een voertuig tegen lichamelijke schade en de gevolgen ervan.
Bijstandsverzekering / Pechverhelping
Dit omvat zowel pechverhelping ter plaatse indien mogelijk of het slepen van het voertuig bij panne of ongeluk.
Bijstandsverzekering / Pechverhelping
Dit omvat zowel pechverhelping ter plaatse indien mogelijk of het slepen van het voertuig bij panne of ongeluk.