Autoverzekering 3 procent goedkoper – de corona-crisis zorgt mogelijks opnieuw voor een daling van de premie volgend jaar

Autoverzekering 3 procent goedkoper - de corona-crisis zorgt mogelijks opnieuw voor een daling van de premie volgend jaar

De Belgische automobilist betaalde vorig jaar gemiddeld 314 euro aan premies voor zijn/haar verplichte BA-autoverzekering. Bovenop die som kwam nog eens 27,10% aan taksen. Maar het totale bedrag blijkt 3,3% lager uit te vallen dan in 2018 wegens de lagere schadefrequentie op de Belgische wegen.

Maar het zal hier niet bij blijven, want De kans is reëel dat de autoverzekering nog goedkoper wordt. Door de corona-crisis en de hiermee gepaarde lockdown werden niet-essentiële verplaatsingen verboden. In combinatie met een verhoogd aantal thuiswerkers heeft dat verbod als gevolg gehad dat er ook minder ongelukken plaatsvonden, wat meteen tot een pak minder schadeclaims leidde.

Verder werd er meer lokaal gewinkeld en nam de Belg veel meer de fiets of ging gewoon te voet naar de winkel. Bij Corona Direct bleken klanten gemiddeld 15 procent minder kilometers af dan in dezelfde periode vorig jaar, wat dan weer in het voordeel speelt voor wie een kilometerverzekering heeft uiteraard. Het valt dan ook te verwachten dat heel wat mensen een terugbetaling mogen verwachten van hun premie bij Corona Direct.

Corona Direct, een dochter van Belfius, verwachtte in April al dat ze dit jaar ruim 4 miljoen euro aan premies moeten terugstorten nu klanten als gevolg van de coronacrisis hun auto massaal op stal laten staan.

De enige vraag is hoe het wegverkeer de komende maanden zal evolueren en hoeveel mensen het openbaar vervoer compleet links zullen laten liggen of ipv een vliegvakantie voor een autovakantie zullen kiezen. Mocht dit tot meer ongevallen leiden, dan dreigt het positieve corona-effect verloren te gaan.

Hoe verzekert u uw eigen schade?

Hoe verzekert u uw eigen schade?
Hoe verzekert u uw eigen schade?

De verplichte BA-autoverzekering vergoedt schade aan anderen maar hoe verzekert u uw eigen (materiële) schade? Er zijn nu eenmaal ongevallen waarbij niemand aansprakelijk is, of waar door het gebrek aan bewijzen het niet mogelijk is de aansprakelijkheid van één van de betrokken partijen in te roepen. Of u kan zelf een ongeval veroorzaakt hebben.

Net om deze risico’s af te dekken bestaat een hele waaier aan apart af te sluiten verzekeringen waarbij de voorwaarden verschillen van contract tot contract. Aanvullende (reis)verzekeringen zijn niet alleen bijzonder nuttig in België, ze zijn ook interessant indien u betrokken bent bij een ongeval in het buitenland zodat de pechverhelping vlot kan verlopen. In andere landen kunnen immers lagere vergoedingen gelden dan in België.

Uw eigen lichamelijke letsels vallen voor een deel ten laste van het ziekenfonds, of eventueel van een arbeids(weg)ongevallenverzekering. Individuele ongevallenpolissen, zoals de bestuurderspolis, kunnen u vergoeden in dergelijke gevallen.

Materiële schade aan uw voertuig kan u laten verzekeren via een omniumverzekering die geldt bij aanrijding (ook nuttig bij vluchtmisdrijf van de tegenpartij, bijvoorbeeld), diefstal, brand, glasbreuk, stormschade, enz. Maar er zijn ook minder ruime polissen, de zogeheten mini-omnium, tegen lagere prijzen. In deze mini-omnium of mini-casco worden enkel de waarborgen brand, diefstal, glasbreuk, natuurelementen en aanrijding door dieren omvat.

De rechtsbijstandverzekering helpt u om uw rechten te kennen en indien nodig te verdedigen en draagt uw advocaten- en expertisekosten, in binnen- en buitenland.

Bijstand of assistance zorgt ervoor dat u niet moet overnachten in een defecte auto. Pechverhelping, slepen en repatriëren: het wordt allemaal voor u geregeld.

‘Ook gewone klanten kunnen op zwarte lijst van verzekeraars terechtkomen’

Dit wordt betwist foor de verzekeringssector die beweert dat Test-Aankoop extreme voorbeelden hanteert.
Dit wordt betwist door de verzekeringssector die beweert dat Test-Aankoop extreme voorbeelden hanteert.

Volgens Test-Aankoop kunnen ook gewone klanten op de zwarte lijst van de verzekeraars terechtkomen. Volgens Test-Aankoop volstaat het om 2 opeenvolgende schadegevallen te hebben, zonder daarbij in fout te zijn, om door uw verzekeraar op de zwarte lijst te worden gezet. Dit wordt betwist door de verzekeringssector die beweert dat Test-Aankoop extreme voorbeelden hanteert.

Verzekeraars zetten vorig jaar 77.000 Belgen extra op hun zwarte lijst. In totaal staan er nu 204.000 landgenoten op deze lijst. Nooit eerder konden zoveel Belgen hun premie niet betalen. Tegenover een jaar eerder is dat een stijging met ruim 20%, blijkt uit cijfers van de verzekeraars. Het merendeel van hen, 72.700, staat op de lijst omdat ze hun verzekeringspremie niet betaald hebben.

Schuldige in deze recordstijging is de economische crisis aldus de verzekeringssector. Meer mensen hebben moeite met het betalen van de premies, ook al is een verzekering de afgelopen jaren nauwelijks duurder geworden (hoewel Test-Aankoop het tegendeel beweert). Steekproeven die Carguide uitvoerde staven de beweringen van de verzekeringssector en het is onduidelijk op welke gegevens Test-Aankoop zich baseert, tenzij het inderdaad enkele extreme voorbeelden gebruikt om tot hun beschuldiging te komen.

Na drie jaar verdwijnen wanbetalers van de lijst, maar die automatische schrapping kan niet verhinderen dat de lijst jaar na jaar aangroeit. Voor de verzekeraars is er weinig hoop om de wanbetalingen te kunnen recupereren. Slechts een honderdtal Belgen betaalt uiteindelijk toch en laat zich van de lijst schrappen. Maar door een vermelding op de zwarte lijst raken wanbetalers wel minder makkelijk aan een nieuwe verzekering.

Volgens Test-Aankoop is er te weinig controle van buitenaf, het pleit daarom voor de afschaffing of tenminste van de hervorming van het systeem met een externe controle, zoals nu al bestaat bij de positieve kredietcentrale bij de Nationale Bank. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Test-Aankoop vergat in haar persbericht evenwel te vermelden dat wie niet langer bij een verzekeraar terecht kan, beroep kan doen op het Tariferingsbureau.

Brand- en autoverzekeringen straks duurder voor financiering brandweerhervormingen?

Om de financiering van de brandweerhervormingen te kunnen bolwerken wil Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) een heffing van 2 of 3 euro doorvoeren op auto- of brandverzekeringen. Dat zou al snel 50 tot 80 miljoen euro kunnen opleveren voor de financiering en de hervorming van de brandweer, die met een tekort aan middelen kampt.

Het gaat hier om een denkpiste van Milquet die nog niet werd goedgekeurd door de andere partijen. Afwachten dus wat het resultaat van het nieuwe begrotingsconclaaf zal zijn. Milquet wil er alvast alles aan doen om de heffing door te voeren.