Hoe verzekert u uw eigen schade?

Hoe verzekert u uw eigen schade?
Hoe verzekert u uw eigen schade?

De verplichte BA-autoverzekering vergoedt schade aan anderen maar hoe verzekert u uw eigen (materiële) schade? Er zijn nu eenmaal ongevallen waarbij niemand aansprakelijk is, of waar door het gebrek aan bewijzen het niet mogelijk is de aansprakelijkheid van één van de betrokken partijen in te roepen. Of u kan zelf een ongeval veroorzaakt hebben.

Net om deze risico’s af te dekken bestaat een hele waaier aan apart af te sluiten verzekeringen waarbij de voorwaarden verschillen van contract tot contract. Aanvullende (reis)verzekeringen zijn niet alleen bijzonder nuttig in België, ze zijn ook interessant indien u betrokken bent bij een ongeval in het buitenland zodat de pechverhelping vlot kan verlopen. In andere landen kunnen immers lagere vergoedingen gelden dan in België.

Uw eigen lichamelijke letsels vallen voor een deel ten laste van het ziekenfonds, of eventueel van een arbeids(weg)ongevallenverzekering. Individuele ongevallenpolissen, zoals de bestuurderspolis, kunnen u vergoeden in dergelijke gevallen.

Materiële schade aan uw voertuig kan u laten verzekeren via een omniumverzekering die geldt bij aanrijding (ook nuttig bij vluchtmisdrijf van de tegenpartij, bijvoorbeeld), diefstal, brand, glasbreuk, stormschade, enz. Maar er zijn ook minder ruime polissen, de zogeheten mini-omnium, tegen lagere prijzen. In deze mini-omnium of mini-casco worden enkel de waarborgen brand, diefstal, glasbreuk, natuurelementen en aanrijding door dieren omvat.

De rechtsbijstandverzekering helpt u om uw rechten te kennen en indien nodig te verdedigen en draagt uw advocaten- en expertisekosten, in binnen- en buitenland.

Bijstand of assistance zorgt ervoor dat u niet moet overnachten in een defecte auto. Pechverhelping, slepen en repatriëren: het wordt allemaal voor u geregeld.