Niet jongeren maar ouderen binnenkort grootste risico in het verkeer

Uit een prognose van een studie van het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de Universiteit Hasselt die werd uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse overheid, blijkt dat tegen 2030 niet langer jongeren, maar vrouwelijke 65-plussers het grootste risico zullen lopen in het verkeer.

De reden is simpel, tegen 2030 zouden 3 maal meer vrouwelijke senioren in het verkeer voorkomen, aan het stuur, maar ook te voet of per fiets. Deze toename is te wijten aan de toenemende vergrijzing en het feit dat vrouwen langer leven dan mannen. Komt daar nog bij dat steeds meer vrouwen tot op hoge leeftijd blijven autorijden.

Gezien bejaarden sneller gewond raken, zelfs bij lichte botsingen, zullen heel wat meer toekomstige slachtoffers zich in deze bevolkingsgroep bevinden.

De studie geeft enkele punten aan waaraan gesleuteld zou moeten worden om deze evolutie goed te kunnen begeleiden:

  • meer aandacht voor de zwakke weggebruikers en de (vrouwelijke) senioren
  • verlaging van de druk van een autogordel die zich opspant bij een ongeval, gezien deze vaak kwetsuren veroorzaakt aan de borstkas van bejaarde inzittenden
  • specifieke opleidingen waarbij ouderen worden geconfronteerd met hun beperkingen zoals tragere reacties of moeilijker kunnen omkijken

Het betekent niet dat ouderen een gevaar zijn in het verkeer want pas vanaf de leeftijd van 80 à 85 veroorzaken bestuurders vaker een ongeval maar niet zoveel als jonge bestuurders tot 24 jaar.

Assuralia pleit voor een medische teste bij hoogbejaarde chauffeurs die twee, drie ongevallen per jaar veroorzaken. Faalt de chauffeur, dan kan de verzekeraar beslissen om het contract op te zeggen.