Wat te doen bij waterschade?

Bij waterschade moet u meteen het nodige doen om de schade te beperken, met name de oorzaak van de waterschade wegnemen. Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Daarom geven we hierbij enkele tips.

 • bij een gebarsten leiding: sluit de watervoorziening van uw woning af
 • bij een lekkende wasmachine: sluit de toevoerkraan van de wasmachine af
 • indien het water afkomstig is van een andere woning of van gemeenschappelijke delen: verwittig zo snel mogelijk de buur, de eigenaar of de syndicus
 • indien het dak beschadigd is: leg (zelf) een dekzeil als de herstelling niet meteen uitgevoerd kan worden
 • indien het lek zich in de buurt van een elektrische installatie voordoet: sluit de elektriciteit af en doe een beroep op een vakman vooraleer u de stroom weer inschakelt
 • bij overstroming: verwijder de beschadigde voorwerpen of de voorwerpen die dreigen beschadigd te worden en probeer meubels te beschermen

Is de oorzaak van de waterschade onder controle, dan is het tijd om je te bekommeren om de nat geworden plaatsen. Hierbij enkele tips:

 • verlucht of verwarm de nat geworden lokalen, muren en plafonds
 • laat de beschadigde voorwerpen drogen
forceer het dooiproces niet, maar warm opnieuw regelmatig op
 • doe zo snel mogelijk aangifte van het schadegeval bij uw verzekeraar
 • verzamel het nodige bewijsmateriaal (foto’s) en maak een lijst op van de beschadigde goederen (eventueel met de facturen erbij)
 • hou de door het water beschadigd voorwerpen bij, ze dienen als bewijsmateriaal voor de verzekeraar.
 • hou de facturen van eventuele dringende herstellingswerken bij

Bij waterschade zijn er verschillende zaken die niet worden verzekerd: schade te wijten aan een gebrek aan onderhoud of voorzorg

 • herstelling van de toestellen of leidingen die het schadegeval hebben veroorzaakt
 • herstelling van daken en platten daken waarlangs het water binnengesijpeld is

Vraag een gratis brandverzekeringsofferte :

MaatschappijDetailsBerekenen
DVV

DVV
De site van DVV geeft u de mogelijkheid om in enkele stappen een compleet overzicht van mogelijkheden bekomen voor uw brandverzekering. U kunt daarna gratis een online offerte bekomen.
DVV
Zonder verplichtingen
Yuzzu

Yuzzu (Touring Verzekering)
Op Yuzzu vindt u voorbeelden van brandverzekeringspremies en u kunt er eveneens op een heel eenvoudige manier een gratis online offerte invullen.