Wordt de schade aan mijn woning vergoed bij overstroming?

Wordt de schade aan mijn woning vergoed bij overstroming?

Bij de schade aan uw woning bij overstromingen komt uw woningverzekering tussen. Sinds 2007 zit in de brandverzekeringen voor woningen en handelszaken standaard een dekking natuurrampen. U bent daardoor verzekerd voor de schade aan uw woning door overstroming van rivieren of beken en een dijkbreuk, maar ook door het overlopen of het opstuwen van de openbare riolen. Een erkenning als natuurramp door de overheid of het KMI is niet nodig.

Het is echter belangrijk zo snel mogelijk uw verzekeraar of makelaar te contacteren die een schadedossier zal openen en eveneens een expertise inplannen.

Door de vele schadedossiers zal u evenwel wat geduld moeten oefenen tot de verzekeringsexpert kan langskomen. Maak alvast foto’s van de beschadigde goederen eens het water weggetrokken is. Om te kunnen starten met de opruimingswerken is het noodzakelijk heel duidelijke afspraken met uw verzekeraar of makelaar. Gooi niets weg vooraleer het duidelijk is dat u vergoed wordt voor de spullen en geef gerust alle schade aan, uiteindelijk zal de verzekeraar bekijken wat verzekerd is en wat niet. U zult evenwel de franchise moeten betalen.

Lees ook: Wat te doen bij waterschade?

Wat is gedekt: de schade die rechtstreeks aan de verzekerde goederen wordt veroorzaakt (u krijgt hierbij een vergoeding in nieuwwaarde voor het gebouw. ), maar ook op de opruimings- en afbraakkosten, de huisvestingskosten als uw woning onbewoonbaar is en kosten die u maakt om een schadegeval te voorkomen of om de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken. Let wel, als uw inboedel niet gedekt is in uw woningverzekering, krijgt u daarvoor uiteraard geen vergoeding.

Met een specifieke verzekering woningbijstand kunt u een beroep doen op vakmensen die de verzekeraar inschakelt voor noodhulp.

Ik heb geen brandverzekering, wat nu?

Heeft u geen brandverzekering, dan kunt u geen beroep doen op het gewestelijke rampfonds voor een tussenkomst. Enkel leefloners of mensen met een dergelijke uitkering kunnen hier gebruik van maken ook al draagden ze nooit bij gedurende hun hele leven. Raar maar waar.