Verzekeringsnieuws

Meest recente berichten

UPDATEALARM

Nuttige documenten

Contact en disclaimer

Geen categorie

Touring heeft het gehad met betogingen in Brussel

touring-assistanceVoor de zesde maal in twee weken tijd was vorige week de hele Wetstraat opnieuw geblokkeerd door betogers die het kruispunt Kunst-Wet bezetten. Dat is niet meteen naar de zin van mobiliteitsorganisatie Touring die een open brief aan de stad Brussel haar beklag maakt over de gang van zaken.

Touring is het meebepaald kotsbeu dat telkens opnieuw mensen gegijzeld worden vanwege een betoging waar ze zelf niets mee te zien hebben.

“Duizenden pendelaars, werknemers en stadsbezoekers zitten vast in de files. De wachttijd bedraagt op dit moment ongeveer 20 minuten. Wij dringen opnieuw aan bij het stadsbestuur, dat verantwoordelijk is voor de politie om op te treden en de weg vrij te maken. Dit is beschamend en ongehoord voor een rechtstaat en voor de hoofdstad van Europa. Het is ontoelaatbaar dat keer op keer de verkeerscode wordt overtreden. Daarin staat zwart op wit dat het niemand is toegelaten om het verkeer op te houden, te hinderen of te blokkeren. Wel, dat men dan eindelijk die wegcode laat respecteren.”

Het valt af te wachten of de overheid oren heeft naar de (terechte) opmerkingen van Touring.

3.000 Kilometer gratis verzekerd bij Corona Direct

3.000 Kilometer gratis verzekerd bij Corona Direct

3.000 Kilometer gratis verzekerd bij Corona Direct

Tot het einde van oktober loopt bij Corona Direct de actie “3.000 kilometer gratis verzekerd“. Bij de Kilometerverzekering van Corona Direct bent u namelijk verzekerd per kilometer. En dat is voordeliger voor iedereen die minder dan 15.000 km per jaar rijdt, m.a.w. voor zowat de helft van de Belgische automobilisten. Met de nieuwe korting rijdt u zo 3000 Km gratis verzekerd rond.

Uw premie wordt op voorhand bepaald aan de hand van het aantal kilometers dat u denkt te rijden per jaar. Na één jaar vraagt Corona Direct uw kilometerstand. Die verminderen ze met 3.000 km en vergelijken dit totaal met het aantal kilometers dat u hebt opgegeven. Is dit totaal minder, dan krijgt u geld terug. Is het meer, dan blijft u gewoon verzekerd en betaalt u extra tegen een afgesproken, betaalbaar tarief.

Praktisch gezien: indien u 17.800 Km rijdt per jaar dan krijgt u geld terug want u rijdt met deze korting namelijk maar 14.800 Km (minder dan 15.000 km per jaar dus).

Let op, er snel bij wezen is de boodschap want de actie is enkel geldig voor elke offerteaanvraag tot 30/10/2013. Vraag hier gratis uw offerte aan.

Vet betaalde tipgevers aan de slag bij verzekeraars

Vet betaalde tipgevers aan de slag bij verzekeraars

Vet betaalde tipgevers aan de slag bij verzekeraars

Niet enkel de politie werkt met tipgevers, ook verzekeraars hebben hun eigen tipgevers. Zij worden door de verzekeraars vergoed op basis van de waarde van het voorwerp (meestal auto’s) dat bijvoorbeeld onterecht als gestolen was aangegeven. De verzekeraars hanteren hierbij een beloningssysteem dat strikt geregeld is, en dit om om fiscale redenen.

Tipgevers worden betaald op basis van een indicatieve tabel met bedragen. De premie voor een voorwerp dat tot 1.000 euro waard is, beloopt 125 euro. Voor voorwerpen van 100.000 euro gaat het om 2.250 euro premie. Niet mis als extraatje.

Van elke tipgever worden ook de gegevens geregistreerd en normaal wordt eveneens contact opgenomen met de gerechtelijke politie. Deze laatste beslist dan om al dan niet te compenseren. Zijn de voorwerpen meer waard dan 2.500 euro, dan brengen de verzekeraars automatisch het parket op de hoogte.

Wat bepaalt de prijs van een B.A. autoverzekering ?

Wat bepaalt de prijs van een B.A. autoverzekering ?

Wat bepaalt de prijs van een B.A. autoverzekering ?

De verzekeraars houden rekening met het risico om de voorwaarden van het contract zo goed mogelijk te laten overeenstemmen met de behoefte. Daarom zijn de factoren die de kans op ongevallen beïnvloeden, zo belangrijk. Elke berekening van de premie van uw autoverzekering weerspiegelt een combinatie van de hieronder opgenoemde – of nog andere relevante – factoren.

Merk ook op dat het niet langer toegelaten is om rekening te houden met factoren als ras en geslacht. Hierdoor hadden vrouwen vroeger steeds een lagere premie te betalen gezien ze minder ongevallen veroorzaken.

De prijs van uw B.A. autoverzekering wordt bepaald op basis van deze verschillende factoren:

  • Het schadeverleden: vroeger gebruikten alle verzekeraars dezelfde schaal – beter gekend als het bonusmalus systeem. Nu kunnen de verzekeraars een eigen systeem ontwerpen maar in de praktijk stemt dat sterk overeen met het vroegere bonusmalussysteem. Om het risico te kunnen inschatten, gebruikt de verzekeraar de informatie over het schadeverleden van de voorbije vijf jaar. Dat vind je terug in een schadeattest dat je steeds kan opvragen bij je verzekeraar. De toekenning van een graad aan beginnende bestuurders en de manier waarop het schadevrij rijden wordt beloond of ongevallen worden bestraft, kunnen dus van verzekeraar tot verzekeraar verschillen. Deze verschillen kunnen dus belangrijk zijn in de bepaling van de aanvankelijke premie, maar ook in de loop van de tijd wanneer ongevallen veroorzaakt worden.
  • Het vermogen (kilowatt) van het voertuig: Hoe meer vermogen (kilowatt) het voertuig heeft, hoe hoger de premie. Privégebruik of of professioneel gebruik van het voertuig: De verzekering voor privégebruik van het voertuig is steeds goedkoper dan professioneel gebruik van het voertuig.
  • De leeftijd van de bestuurder: De leeftijd van de bestuurder is een factor die, gelet op de doorgaans relatief hogere premies voor jongeren, beïnvloed kan worden door het volgen van een opleiding defensief rijgedrag of andere vormen van preventie die de verzekeraar voorstelt. Hier vindt u meer info over autoverzekeringen voor jongeren.
  • Het beroep van de bestuurder: het beroep dat u uitoefent heeft een direct gevolg op de prijs van uw B.A. autoverzekering. Hebt u een beroep waardoor u heel vaak op de baan bent, dan stijgt de kans dat u een ongeval hebt.
  • De woonplaats van de bestuurder: uw woonplaats speelt een niet te onderschatten rol. Woont u bijvoorbeeld in Marcinelle of Molenbeek, dan zal menig autoverzekeraar u meer laten betalen.

Het is aangeraden om uw verzekeraar op de hoogte te stellen van veranderingen waarvan hij mogelijk geen weet heeft. Bijvoorbeeld wanneer iemand anders frequent met de wagen gaat rijden. Doe dat ook zeker wanneer u van voertuig verandert. Het is voor de verzekeraar van essentieel belang te weten welk voertuig hij moet verzekeren.

Hoe verzekert u uw eigen schade?

Hoe verzekert u uw eigen schade?

Hoe verzekert u uw eigen schade?

De verplichte BA-autoverzekering vergoedt schade aan anderen maar hoe verzekert u uw eigen (materiële) schade? Er zijn nu eenmaal ongevallen waarbij niemand aansprakelijk is, of waar door het gebrek aan bewijzen het niet mogelijk is de aansprakelijkheid van één van de betrokken partijen in te roepen. Of u kan zelf een ongeval veroorzaakt hebben.

Net om deze risico’s af te dekken bestaat een hele waaier aan apart af te sluiten verzekeringen waarbij de voorwaarden verschillen van contract tot contract. Aanvullende (reis)verzekeringen zijn niet alleen bijzonder nuttig in België, ze zijn ook interessant indien u betrokken bent bij een ongeval in het buitenland zodat de pechverhelping vlot kan verlopen. In andere landen kunnen immers lagere vergoedingen gelden dan in België.

Uw eigen lichamelijke letsels vallen voor een deel ten laste van het ziekenfonds, of eventueel van een arbeids(weg)ongevallenverzekering. Individuele ongevallenpolissen, zoals de bestuurderspolis, kunnen u vergoeden in dergelijke gevallen.

Materiële schade aan uw voertuig kan u laten verzekeren via een omniumverzekering die geldt bij aanrijding (ook nuttig bij vluchtmisdrijf van de tegenpartij, bijvoorbeeld), diefstal, brand, glasbreuk, stormschade, enz. Maar er zijn ook minder ruime polissen, de zogeheten mini-omnium, tegen lagere prijzen. In deze mini-omnium of mini-casco worden enkel de waarborgen brand, diefstal, glasbreuk, natuurelementen en aanrijding door dieren omvat.

De rechtsbijstandverzekering helpt u om uw rechten te kennen en indien nodig te verdedigen en draagt uw advocaten- en expertisekosten, in binnen- en buitenland.

Bijstand of assistance zorgt ervoor dat u niet moet overnachten in een defecte auto. Pechverhelping, slepen en repatriëren: het wordt allemaal voor u geregeld.

Verzekeringsfraude neemt toe wegens duurdere autotaksen CO2-onvriendelijke wagens

Verzekeringsfraude neemt toe wegens duurdere autotaksen CO2-onvriendelijke wagens

Verzekeringsfraude neemt toe wegens duurdere autotaksen CO2-onvriendelijke wagens

Tientallen auto-ongevallen worden in scène gezet om belastingen te ontlopen. Dat is de conclusie van Assuralia, de koepelorganisatie van de verzekeringsmaatschappijen. Autoverzekeraars waarschuwen hun personeel daarom ook voor valse auto-ongevallen die enkel dienen om belastingen te ontlopen.

De verzekeringsfraude gaat meestal om CO2-onvriendelijke wagens die door de nieuwste autotaksen een pak duurder blijken omdat ze extra worden belast. Om de daardoor duurdere wagen in te kunnen ruilen voor een nieuwe, milieuvriendelijkere wagen gaan sommigen wel heel erg ver, nl de wagen compleet in de vernieling rijden. Met het geld van de verzekering willen ze dan een nieuwe, milieuvriendelijkere wagen te kopen.

Indien de fraudeur gesnapt wordt dan riskeert hij/zij een veroordeling voor oplichting en valsheid in geschrifte.

Wat indien uw dochter een ongeval veroorzaakt terwijl u als gebruikelijke bestuurder aangeduid staat?

Wat indien uw zoon een ongeval veroorzaakt terwijl u als gebruikelijke bestuurder aangeduid staat?

Wat indien uw zoon een ongeval veroorzaakt terwijl u als gebruikelijke bestuurder aangeduid staat?

Jongeren lopen veel meer kans om een ongeval te krijgen (of te veroorzaken). Dit is te wijten aan het feit dat ze heel wat minder weg- en rijervaring hebben en bovendien de wagen vaak gebruiken voor uitstappen (tijdens het weekend) waarbij ze vaak vermoeid of nog volop in feeststemming achter het stuur kruipen. Met alle gevolgen vandien natuurlijk.

Maar uw dochter is jong en wilt een verzekering voor uw wagen die niet teveel kost? Dan heeft u een probleem. Er bestaan namelijk geen mirakeloplossingen wanneer het op de prijs van een autoverzekering aankomt. Daarom proberen heel wat jongeren een autoverzekering te krijgen door hun auto te verzekeren op naam van een van de ouders. In praktijk komt het erop neer dat de hoofdbestuurder een van de ouders is en de occasionele bestuurder of tweede bestuurder de jongere is. Maar, deze optie is illegaal indien blijkt dat de reguliere bestuurder eigenlijk de jongere en niet de ouder is. De onjuiste beschrijving van het risico (d.i. aanduiding van een ouder als gebruikelijke bestuurder hoewel in feite de zoon of dochter met weinig rijervaring die functie uitoefent) is een ‘niet-reglementair’ gebruik van het voertuig.

Bij onopzettelijke onjuiste beschrijving van het risico wordt de te betalen boete beperkt tot 250 euro.

Er is evenwel een mogelijkheid om toch deftig verzekerd te zijn als jongere. Sinds maart 2004 hebben de verzekeringsmaatschappijen een autoverzekering gecreëerd specifiek voor jeugdige bestuurders: het contract 29/29. Met dit contract geniet u van een verzekering die evenveel kost als die van een 29-jarige vermeerderd met 29%. U moet als jongere evenwel aan heel wat voorwaarden voldoen om van dit contract te kunnen genieten.

U moet rekenen dat u ongeveer tussen de 500 à € 1.000 zult moeten betalen voor uw B.A.. Het beste is om alle aanbieders te vergelijken.

Wat indien u een ongeval veroorzaakt en u zat dronken achter het stuur?

Wat indien u een ongeval veroorzaakt en u zat dronken achter het stuur?

Wat indien u een ongeval veroorzaakt en u zat dronken achter het stuur?

Verzekeringen dekken fouten van bestuurders, daar bestaan ze nu eenmaal voor en daarom laat u uw auto ook verzekeren. De zekerheid van de slachtoffers gaat voor. Maar wat indien u een ongeval veroorzaakt terwijl u dronken achter het stuur zat?

Ten eerste zijn er de politionele gevolgen, want het rijden onder invloed van alcohol (of drugs) is steeds een ernstige verkeersovertreding. Laat u steeds bijstaan door een advocaat zodat al uw rechten gewaarborgd zijn. Naast de politionele gevolgen voorzien ook de verzekeringsmaatschappijen in sancties bij ‘niet-reglementair’ gebruik van het voertuig.

Wat is nu net dat ‘niet-reglementair‘ gebruik van het voertuig? Het gaat hem om de deelname aan een snelheidswedstrijd (even ‘om het snelst’ is al genoeg om onder deze klassering te vallen), rijden zonder (of met een afgekeurd) rijbewijs, voertuigoverbelasting (als er meer inzittenden zijn dan het toegelaten aantal), dronkenschap achter het stuur en/of rijden onder invloed van drugs of medicijnen, niet-betaling van de premies, onjuiste beschrijving van het risico (aanduiding van een ouder als gebruikelijke bestuurder hoewel in feite de zoon of dochter met weinig rijervaring die functie uitoefent) en ten slotte opzettelijk schadegeval.

In al deze gevallen, dus eveneens bij dronkenschap achter het stuur, kan (en zal) de verzekeraar de terugbetaling eisen van de vergoedingen die aan slachtoffers werden betaald. Deze terugvordering is in de meeste gevallen beperkt tot maximum 31.000 euro. 31.000 is desalniettemin een flinke hap uit uw budget en staat los van de burgerlijke procedure die de tegenpartij mogelijke nog opstart om extra schadevergoeding te kunnen bekomen indien ze ware eventuele blijvende letsels hebben.

U zou niet de eerste zijn die financieel ten onder gaat aan de gevolgen van dronken rijden. Vermijd om in een dergelijke situatie terecht te komen, en laat u naar huis rijden indien u gedronken hebt of overnacht ter plaatse.

Wat indien de persoon die het ongeval veroorzaakt onverzekerd rondrijdt of onbekend is?

Wat indien de persoon die het ongeval veroorzaakt onverzekerd rondrijdt of onbekend is?

Wat indien de persoon die het ongeval veroorzaakt onverzekerd rondrijdt of onbekend is?

In België alleen rijden er ongeveer 100.000 wagens onverzekerd rond (en naar schatting 750.000 auto’s hebben geen keuringsbewijs). Maar liefst 179.000 Belgen staan bovendien op de zwarte lijst van de verzekeraars vooral wegens het niet betalen van hun verzekeringspolis, waardoor het aantal niet-verzekerde wagens in het verkeer waarschijnlijk een pak hoger ligt dan de geschatte 100.000.

De kans dat er ooit één van deze onverzekerde wagens tegen uw wagen aanschuurt is dus niet onbestaande. Indien de persoon die een ongeval veroorzaakt onverzekerd rondrijdt of onbekend blijft (bij vluchtmisdrijf bijvoorbeeld) dan treedt het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds op. Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds staat in voor de vergoeding van alle lichamelijke letsels en meestal ook van de materiële schade. ‘Meestal’ want indien de aansprakelijke onbekend blijft, vergoedt het Fonds de materiële schade alleen indien er ook ernstige lichamelijke letsels zijn.

Met andere woorden, indien uw wagen tot schroot herleidt is maar u ongedeerd uit het wrak tevoorschijn komt dan mag u fluiten naar een vergoeding. Het is in dit geval ‘beter’ om gekwetst te raken. De reden voor de weigering is eenvoudig, het zou niet lang duren voor heel wat valse aangiften van ongevallen met onbekende tegenpartijen hun intrede zouden doen.

Waarom moet u steeds een groene kaart in de auto hebben?

Groene Kaart

Groene Kaart

De groene kaart is een internationaal motorrijtuigen- verzekeringbewijs waarop uw polisnummer is vermeld en wordt daarom meestal pas afgeleverd als de premie betaald is. Met dit document kan u bewijzen dat u verzekerd bent. Let er daarom op altijd een geldige groene kaart mee te hebben wanneer u met de auto de baan opgaat.

De groene kaart moet verplicht in uw auto aanwezig zijn. Ze bewijst dat u over een geldige autoverzekering beschikt. En ze bevat informatie die u nodig hebt als u na een ongeval een aanrijdingsformulier moet invullen. Wie bij controle van de politie geen groene kaart kan tonen, riskeert een boete. Een kopie van uw groene kaart is niet rechtsgeldig. U mag er donder op zeggen dat niet elke politieman een oogje zal dichtknijpen indien u een kopie van dit document tevoorschijn tovert.

Wat u wel kunt doen is thuis een kopie van uw boorddocumenten bewaren. Mochten de originelen ooit verloren raken of gestolen worden, kunt u daarmee makkelijker nieuwe papieren aanvragen.

Gaat u tot buiten de grenzen van Europa op reis met de wagen? Dan loont het de moeite om even na te gaan of uw groene kaart er geldt en u er dus verzekerd bent. Kijk voor het vertrek ook na of de kaart eveneens geldig is voor de landen waar u doorheen zult reizen. Hebt u een leasewagen dan heeft u in het buitenland naast de groene kaart, ook een bestuurdersmachtiging nodig.