Steeds meer ongevallen met onverzekerde auto’s in België – ook voor 2015 en 2016 wordt een stijging verwacht

Hoewel er bijkomende controles gebeuren door de keuringscentra blijft het aantal ongevallen met onverzekerde auto’s in België pieken in 2015. Het ziet er niet naar uit daar hier in 2016 veel verandering zal zijn hoewel een B.A. Autoverzekering verplicht is.


In 2014 alleen waren er maar liefst 7.826 meldingen van ongevallen waarbij chauffeurs zonder autoverzekering betrokken waren. In het totaal wordt de schadevergoeding zowat op 22,5 miljoen euro geschat. Een niet onbelangrijke som die natuurlijk wordt doorgerekend aan wie wel een correct autoverzekering betaalt gezien het Gemeenschappelijk Waarborgfonds gefinancierd wordt door alle verzekeraars, en zij rekenen dit door aan hun klanten, u dus.

Volgens de jongste schatting rijden er zowat 71.000 (!!) onverzekerde voertuigen rond in België bedraagt 71.000 volgens de cijfers van 2014. Dat cijfer is een stijging van 2 procent vergeleken met 2013. Men gaat er van uit dat ten opzichte van 2014, ook 2015 en 2016 een stijging zullen kennen. De oorzaak is niet alleen het slechte economische klimaat waardoor veel bestuurders denken dat zei een manier gevonden hebben om te besparen, maar eveneens de heel geringe pakkans.

Er wordt daarom verder geïnvesteerd in preventie en komen er extra controles door de lokale politie via mobiele camera’s en via extra controle in de keuringscentra. Voorlopig heeft dit zogoed als geen effect gehad.

Daarom wil het Gemeenschappelijk Waarborgfonds overgaan tot eigen controles waarbij de elektronische databestanden van de inschrijvingen bij het DIV vergeleken worden met die van de verzekeringscontracten voor dezelfde nummerplaten. Stoten ze op onregelmatigheden, dan wordt de eigenaar van de nummerplaat aangeschreven. Reageert die niet, dan wordt de onverzekerde chauffeur geseind bij de lokale politie. Elk jaar seint het Gemeenschappelijk Waarborgfonds maar liefst 15.000 namen door. De vraag is of de politie daar ook iets mee doet.

Stel dat u bij geen enkele verzekeringsmaatschappij nog een verzekering te pakken krijgt. Is er dan geen enkele mogelijkheid om een autoverzekering te bekomen? Toch wel, via het Tariferingsbureau. Het Tariferingsbureau heeft als opdracht de premie en de verzekeringsvoorwaarden vast te stellen van de bestuurders die op de markt geen verzekering vinden of er slechts vinden aan een zeer hoog tarief.