Verzekeringssector moet niets weten van verzekeringsinitiatief Test-Aankoop

Verzekeringssector moet niets weten van verzekeringsinitiatief Test-Aankoop
Verzekeringssector moet niets weten van initiatief Test-Aankoop

Test-Aankoop plant een rekenmodule waarmee verzekeringsproducten makkelijker kunnen worden vergeleken. Het initiatief wordt kritisch onthaald door de verzekeringssector zelf die al eerder in aanvaring kwam met Test-Aankoop. De sector betwijfelt terecht of Test-Aankoop zich onafhankelijk zal opstellen.

Verder is er het probleem van correct vergelijken. Enkel MeFirst weet dit op een automatische manier correct aan te pakken, maar ziet zich ook beperkt tot een aantal partijen. En dat is meteen ook de grootste horde voor Test-Aankoop. Zal ze erin slagen het vertrouwen te winnen van de Belgische verzekeraars? Het is een publiek geheim dat Test-Aankoop hun ‘beste product’ vooral kiest op basis van de som geld die ze van deze partij ontvangt. Dit in tegenstelling tot andere spelers op de markt die los van direct financieel gewin producten vergelijken.

Verder blijkt Test-Aankoop niet te beseffen dat niet alle verzekeraars dezelfde wagendatabases gebruiken én dat het verre van zeker is dat deze verzekeraars willen dat Test-Aankoop toegang krijgt tot hun gegevens.

Omdat wie zo’n module opstart een erkenning als ‘verzekeringstussenpersoon’ moet krijgen, heeft Test-Aankoop de afdeling Test-Aankoop Verzekeringen opgestart die zo’n erkenning zal aanvragen.