Aanvragen fiscale aftrek voor woningbeveiliging in de lift

Steeds meer fiscale aftrekaanvragen voor woningbeveiliging
Steeds meer fiscale aftrekaanvragen voor woningbeveiliging

Uit het antwoord van minister van Financiën Koen Geens op een schriftelijke vraag van Ben Weyts (N-VA) blijkt dat 142.043 Belgen een fiscale aftrek hebben gevraagd in hun aangifte voor de personenbelasting voor het aanslagjaar 2010 voor uitgaven ter beveiliging van hun woning tegen inbraak of brand. In 131.433 gevallen om de eigenaar van de woning (of zijn echtgenoot) en in 5.593 gevallen om huurders.

Ter info: Sinds een aanpassing van de wet eind 2012 geven de kosten voor de beveiliging tegen inbraak of brand – zoals alarmsystemen, camerabewaking, brandbestendige deuren – voor het aanslagjaar 2013 nog recht op een belastingvermindering van 30 procent. Het totaal bedrag van de belastingvermindering bedraagt per woning maximaal 730 euro. Niet alleen de eigenaar maar ook de huurder kan in aanmerking komen voor deze fiscale aftrek.

De cijfers voor 2010 betekenen meer dan een verdubbeling in vergelijking met 2008, toen ‘slechts’ 58.489 personen dat deden (aan 56.745 personen werd ze dat jaar ook effectief toegekend). 2008 was eveneens het jaar dat deze belastingvermindering van kracht werd. Voor het aanslagjaar 2010 werd deze belastingvermindering al effectief toegekend aan 138.862 personen. In 2009 waren er dat al 87.518.

De toegekende fiscale aftrek beliep voor het aanslagjaar 2010 35,7 miljoen euro, voor 2009 9,7 miljoen euro en voor 2008 6,3 miljoen euro. In 2010 maakten ook 2.357 kleine en middelgrote vennootschappen gebruik van deze mogelijkheid tot fiscale aftrek, tegenover 1.891 in 2009.