Wat bepaalt de prijs van een B.A. autoverzekering ?

Wat bepaalt de prijs van een B.A. autoverzekering ?
Wat bepaalt de prijs van een B.A. autoverzekering ?

De verzekeraars houden rekening met het risico om de voorwaarden van het contract zo goed mogelijk te laten overeenstemmen met de behoefte. Daarom zijn de factoren die de kans op ongevallen beïnvloeden, zo belangrijk. Elke berekening van de premie van uw autoverzekering weerspiegelt een combinatie van de hieronder opgenoemde – of nog andere relevante – factoren.

Merk ook op dat het niet langer toegelaten is om rekening te houden met factoren als ras en geslacht. Hierdoor hadden vrouwen vroeger steeds een lagere premie te betalen gezien ze minder ongevallen veroorzaken.

De prijs van uw B.A. autoverzekering wordt bepaald op basis van deze verschillende factoren:

  • Het schadeverleden: vroeger gebruikten alle verzekeraars dezelfde schaal – beter gekend als het bonusmalus systeem. Nu kunnen de verzekeraars een eigen systeem ontwerpen maar in de praktijk stemt dat sterk overeen met het vroegere bonusmalussysteem. Om het risico te kunnen inschatten, gebruikt de verzekeraar de informatie over het schadeverleden van de voorbije vijf jaar. Dat vind je terug in een schadeattest dat je steeds kan opvragen bij je verzekeraar. De toekenning van een graad aan beginnende bestuurders en de manier waarop het schadevrij rijden wordt beloond of ongevallen worden bestraft, kunnen dus van verzekeraar tot verzekeraar verschillen. Deze verschillen kunnen dus belangrijk zijn in de bepaling van de aanvankelijke premie, maar ook in de loop van de tijd wanneer ongevallen veroorzaakt worden.
  • Het vermogen (kilowatt) van het voertuig: Hoe meer vermogen (kilowatt) het voertuig heeft, hoe hoger de premie. Privégebruik of of professioneel gebruik van het voertuig: De verzekering voor privégebruik van het voertuig is steeds goedkoper dan professioneel gebruik van het voertuig.
  • De leeftijd van de bestuurder: De leeftijd van de bestuurder is een factor die, gelet op de doorgaans relatief hogere premies voor jongeren, beïnvloed kan worden door het volgen van een opleiding defensief rijgedrag of andere vormen van preventie die de verzekeraar voorstelt. Hier vindt u meer info over autoverzekeringen voor jongeren.
  • Het beroep van de bestuurder: het beroep dat u uitoefent heeft een direct gevolg op de prijs van uw B.A. autoverzekering. Hebt u een beroep waardoor u heel vaak op de baan bent, dan stijgt de kans dat u een ongeval hebt.
  • De woonplaats van de bestuurder: uw woonplaats speelt een niet te onderschatten rol. Woont u bijvoorbeeld in Marcinelle of Molenbeek, dan zal menig autoverzekeraar u meer laten betalen.

Het is aangeraden om uw verzekeraar op de hoogte te stellen van veranderingen waarvan hij mogelijk geen weet heeft. Bijvoorbeeld wanneer iemand anders frequent met de wagen gaat rijden. Doe dat ook zeker wanneer u van voertuig verandert. Het is voor de verzekeraar van essentieel belang te weten welk voertuig hij moet verzekeren.