Verhoogde premie en/of franchise na ongeval

Na enkele schadegevallen kan u een bericht krijgen van uw verzekeraar dat die het contract van uw autoverzekering opzegt. Maar mag uw verzekeraar zomaar het contract verbreken, tenslotte betaalt u toch om verzekerd te zijn bij schade?  De verzkeringsmaatschappij heeft inderdaad het recht om dat te doen.

De reden voor de opzegging is in de commerciële sfeer te vinden. Een verzekeringsmaatschappij moet ervoor zorgen dat de portefeuille in evenwicht blijft. Om dit zo te houden moet een verzekeraar saneren in haar portefeuille en klanten die al schade ‘berokkent’ hebben opzeggen.

Let wel, een verzekeraar kan u niet zomaar opzeggen. Hij moet u na opzeg van het contract nog drie maanden verder verzekeren om u zo de tijd te geven om een andere makelaar of verzekeraar te zoeken.

Tip: wanneer een verzekeraar na een schadegeval preventiemaatregelen voorstelt, ga hier dan op in. Een weigering kan een alarmbel doen rinkelen bij de volgende afvalronde. U geeft de verzekeraar namelijk een reden om uw contract op te zeggen.

Verhoogde premie en/of franchise na ongeval

Een andere praktijk die vaak toegepast wordt is het verhogen van de te betalen premie na één of meerdere schadegevallen. Ook kan de franchise opgetrokken worden voor bepaalde zaken.

Bent u het er als klant niet mee eens dan kan u zelf de verzekering opzeggen en elders een alternatief zoeken.

Wat als u geen autoverzekering meer kunt krijgen?

Als u geen autoverzekering meer kunt krijgen in het reguliere circuit, dan kan u nog terecht bij het tariferingsbureau. Het Tariferingsbureau heeft als opdracht de premie en de verzekeringsvoorwaarden vast te stellen van de bestuurders die op de markt geen verzekering of niet meer een verzekering BA auto vinden of er slechts vinden aan een zeer hoog tarief.

Het Bureau vertrouwt het beheer van deze risico’s aan een welbepaalde verzekeringsonderneming toe. Het resultaat van dit beheer is in de rekeningen van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds opgenomen. Dat betekent dat alle verzekeraars die op de markt actief zijn, aan de goede werking van het Tariferingsbureau bijdragen.