Zonnepanelen : Premies, fiscale voordelen en groenestroomcertificaten

Eerst het slechte nieuws. Vanaf het aanslagjaar 2013 (inkomsten 2012) is er niet langer een fiscaal voordeel verbonden aan investeringen in zonnepanelen, zonneboilers, dubbele beglazing, thermostatische kranen of warmtepompen. Ook het isoleren van een bestaande spouwmuur, de vervanging of het onderhoud van oude stookketels en energieaudits biedt niet langer een fiscaal voordeel.

Vroeger was het belastingvoordeel aanzienlijk: het grensbedrag lag op 2.830 euro per jaar voor zonnepanelen en voor zonneboilers op 3.680 euro. Wie een woning ouder dan vijf jaar had, kon het overschot bovendien overdragen naar de drie volgende belastingjaren.

Ook de ‘groene lening‘ kan sinds 1 januari 2013 niet langer afgesloten worden. De lening diende specifiek voor het financieren van energiebesparende investeringen. Men kreeg hierbij zelfs een dubbel fiscaal voordeel: een onmiddellijke rentekorting van 1,5 procent én een belastingvermindering van 40 procent op de resterende intresten.

Maar, ook al is de installatiekost van zonnepanelen gestegen, en zijn er minder fiscale voordelen, toch blijft zonne-energie een winstgevende investering: zonne-energie is gratis en de onderhoudskosten van zonnepanelen zijn minimaal. Door het verkopen van groene elektriciteit aan je energieleverancier via groenestroomcertificaten kun je er nog steeds een mooi rendement uit halen.

Dit zijn de voordelen en premies van zonnepanelen die gelden in Vlaanderen, Wallonië en Brussel vanaf 2013

  • Vlaanderen : er is geen enkele premie voorzien voor zonnepanelen maar sommige gemeenten staan hun inwoners financieel bij om te investeren in zonnepanelen. Ga na of uw gemeente een premie heeft op www.premiezoeker.be . Let wel, er is nog steeds een uitbetaling van groenestroomcertificaten (zie ‘Groenestroomcertificaten’). Die Groenestroomcertificaten worden uitbetaald door uw netbeheerder. Nadat u een certificaat ontvangt van de VREG, moet dit nog aan de netbeheerder verkocht worden. Pas daarna wordt u uitbetaald. Tip: laat uw certificaten automatisch verkopen, dan moet u zelf geen transactie uitvoeren. Voor installaties kleiner dan of gelijk aan 10 kW gebeurt de verkoop altijd automatisch. Verder geniet u eveneens van een BTW-tarief van 6% indien u een woning (vanaf 5 jaar oud) renoveert.
  • Brussel : Bovenop de groene certificaten, kent Brussel een premie toe aan families met zonnepanelen in functie van de familiale situatie en de ligging van de woning. Verder geniet u eveneens van eenBTW-tarief van 6% indien u een woning (vanaf 5 jaar oud) renoveert.
  • Wallonië : Er is nog steeds een toekenning van groene certificaten. Verder geniet u eveneens van een BTW-tarief van 6% indien u een woning (vanaf 5 jaar oud) renoveert.

Groenestroomcertificaten nog steeds geldig

Vanaf 2013 krijgen zonnepanelen niet langer 1 groenestroomcertificaat per 1.000 kWh opgewekte elektriciteit. Vanaf nu speelt de “bandingfactor”. Bij deze de nieuwe regels:

  • installaties tem 10 kW: bandingfactor is 0,23, dus is 4.348 kWh nodig voor 1 certificaat van €93, of ongeveer €21 per 1.000 kWh
  • installaties van 10 tem 250 kW: bandingfactor is 0,63, dus is 1.587 kWh nodig voor 1 certificaat van €93, of ongeveer €59 per 1.000 kWh
  • installaties van 250 kW tem 750 kW: bandingfactor is 0,49, dus is 2.041 kWh nodig voor 1 certificaat van €93, of ongeveer €46 per 1.000 kWh

Installaties met een maximaal AC-vermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kW hebben recht op een meetinstallatie die het mogelijk maakt om de geproduceerde elektriciteit in mindering te brengen van de afname. Tot nu gebeurt dit in praktijk door de plaatsing van een zogenaamde terugdraaiende teller. Door die terugdraaiende teller kan de elektriciteitsfactuur op het einde van het jaar 0 zijn. Draait uw teller niet terug, dan neemt u best contact op met uw netbeheerder . Een eventuele aanpassing van de bestaande meetinstallatie is kosteloos.

Eigenaars van installaties groter dan 10 kW hebben geen recht op een meetinstallatie die het mogelijk maakt om de geproduceerde elektriciteit in rekening te brengen van de afname. Zij moeten een apart toegangspunt en een aparte meting bij de netbeheerder aanvragen voor afname van elektriciteit enerzijds, en injectie van elektriciteit op het net anderzijds. Ze zijn bovendien verplicht een contract af te sluiten met een evenwichtsverantwoordelijke voor hun toegangspunt van injectie. Zolang dat niet in orde is, zal de netbeheerder geen groenestroomcertificaten uitbetalen.

Vraag een gratis brandverzekeringsofferte :

MaatschappijDetailsBerekenen
DVV

DVV
De site van DVV geeft u de mogelijkheid om in enkele stappen een compleet overzicht van mogelijkheden bekomen voor uw brandverzekering. U kunt daarna gratis een online offerte bekomen.
DVV
Zonder verplichtingen
Yuzzu

Yuzzu (Touring Verzekering)
Op Yuzzu vindt u voorbeelden van brandverzekeringspremies en u kunt er eveneens op een heel eenvoudige manier een gratis online offerte invullen.