Welke formaliteiten bij verkopen auto

Een auto verkopen in België: welke formaliteiten ?

U raakt niet wijs uit de formaliteiten?

Dit is een lijst van de diverse formaliteiten waaraan u moet voldoen :

 1. Bezoek aan de autokeuring
 2. Nummerplaat
 3. Verkeersbelasting
 4. Autoverzekering
 5. Goed voor de schroothoop?

1. Bezoek aan de autokeuring
Als u uw wagen aan een particulier verkoopt, dient u het voertuig als eigenaar bij de keuring voor te rijden! U kan zelf het meest geschikte keuringscentrum kiezen (dichtbij uw kantoor of woonplaats), maar als een herkeuring nodig blijkt, moet u zich tot hetzelfde centrum wenden. U kan de lijst met de voornaamste autokeuringscentra bekomen op het adres http://www.goca.be (officiële site van het G.O.C.A.).

Belangrijke opmerking : de technische controle is niet verplicht als u uw voertuig aan een garagist verkoopt of indien het voor export dient. In dat geval moet u wel het inschrijvingsbewijs van het voertuig aan de koper afgeven en op de factuur vermelden “technische controle ten laste van de koper”.

Bij uw bezoek aan de autokeuring, dient u het volgende voor te leggen :

 • Uw inschrijvingsbewijs (roze document)
 • Gelijkvormigheidsattest (grijze kaart)
 • Uw identiteitskaart
 • Ongeveer € 27 tot € 38

Als uw wagen goedgekeurd wordt, krijgt u :

 • Een aanvraag voor inschrijving (AVI) met een maximale geldigheidsduur van twee maanden.(als u uw wagen niet binnen deze termijn hebt verkocht, moet u uw wagen opnieuw bij de keuring voorrijden).
 • Keuringsbewijs
 • Een stempel op uw inschrijvingsbewijs die tot twee maanden na uw bezoek geldig blijft. (Na twee maanden moet u opnieuw een inschrijvingsbewijs aanvragen! U dient het document nog tenminste drie maanden bij te houden).

Het is ten zeerste aangewezen om uw wagen te laten reviseren alvorens u naar het keuringsstation te begeven. Als u uw wagen opnieuw moet laten keuren, kost dit u ongeveer € 9, naast de verloren tijd en de kans dat men op nieuwe problemen stuit die tijdens de eerste controle niet aan het licht gekomen zijn…

2. Wat moet u doen met uw inschrijvingsplaat ?
Dat hangt af van het feit of u al dan niet van plan bent om een nieuw voertuig in te schrijven en zo ja binnen welke termijn.

U schrijft een nieuw voertuig in
In dit geval behoudt u de platen. Voeg het oude attest bij uw nieuwe aanvraag voor inschrijving. Pas op, de inverkeerstelling van het nieuwe voertuig dient binnen de 4 maanden na de verkoop van het oude voertuig te gebeuren..

U bent niet van plan iets te doen binnen de vier maanden
Zend in dat geval zonder uitstel de oude plaat, bij voorkeur aangetekend, terug naar de DIV.

U heeft uw wagen uitgevoerd of verkocht om te slopen
In dit geval dient de uitvoerder of de sloper het inschrijvingsbewijs naar de DIV terug te sturen, samen met een verklaring dat de wagen werd uitgevoerd of gesloopt.

3. Ik had de verkeersbelasting al betaald !
De teveel betaalde belasting voor uw oud voertuig wordt u terugbetaald, als u tenminste binnen de vier maanden na de verkoop uw plaat hebt teruggestuurd. Indien u uw oude wagen door een nieuwe hebt vervangen, wordt de niet verschuldigde en reeds betaalde belasting voor het oude voertuig afgetrokken van de verschuldigde belasting voor het nieuwe voertuig.

4. En wat met mijn autoverzekering ?
Die is al op de hoogte aangezien u uw nieuwe aanvraag voor inschrijving via haar hebt verzonden (of uw makelaar heeft dit voor u gedaan) opdat de maatschappij haar stempel zou kunnen aanbrengen. Ze heeft zich belast met het doorsturen van dit document naar de Directie voor Inschrijving van Voertuigen (DIV).

5. Uw voertuig is nog net goed voor de schroothoop ?
Maar wat te doen met een onverkoopbaar voertuig? Met wat geluk vindt u misschien een professional die u er gratis van verlost omdat bepaalde onderdelen hem interesseren. Anders zal u moeten betalen om hem naar de schroothoop te brengen. U vindt onder meer in de Vlan advertenties van overnamespecialisten. Dit kost u ongeveer € 37.

Een goede raad : laat een voertuig dat u niet zal verkopen zonder dralen ophalen. Zolang u er zich niet van hebt ontdaan, kan u geen sloopbewijs aan de DIV afleveren en blijft u de belastingen betalen! Weet ook dat het verboden is om een voertuig zonder platen op de openbare weg te laten. Vergeet niet dat de sloper u een verklaring moet afleveren dat de wagen werd gesloopt. Stuur deze verklaring samen met het inschrijvingsbewijs zonder uitstel op naar de DIV.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *