Welke documenten nodig?

De documenten die u dient voor te leggen bij de keuring van uw voertuig hangt af van het soort keuring. In elk geval dient u het gelijkvormigheidattest (of COC), het inschrijvingsbewijs en het meest recente keuringsbewijs (indien het voertuig reeds gekeurd werd) mee te brengen. Voor bedrijfsvoertuigen dient eveneens het Identificatieverslag of de Technische Fiche voorgelegd te worden (voor zover deze documenten aanwezig zijn).

Gelijkvormigheidsattest verloren?

Indien men niet meer in het bezit is van het gelijkvormigheidsattest of COC van het voertuig, dient men een duplicaat aan te vragen. Dit kan gebeuren bij de officiële invoerder of mandataris van het merk of de constructeur. Indien het gelijkvormigheidsattest werd afgeleverd door een keuringsstation naar aanleiding van een gelijkvormigheidsprocedure, kunt u het duplicaat daar aanvragen.

Om de klant de tijd te geven een duplicaat aan te vragen, kan in dergelijke gevallen een keuringsbewijs met beperkte geldigheid van 3 maanden worden uitgereikt. Wanneer het voertuig wordt aangeboden voor verkoop zal bij het ontbreken van het gelijkvormigheidsattest nooit een formulier ‘aanvraag om inschrijving’ worden afgeleverd.

Inschrijvingsbewijs verloren?

Indien men niet meer in het bezit is van het inschrijvingsbewijs van het voertuig, dient men een duplicaat aan te vragen. Hiertoe dient men bij de politie een ‘attest van verlies’ te laten opmaken. Vervolgens vult men een formulier ‘aanvraag om inschrijving’ in met de gegevens van het voertuig en de eigenaar; in het vak U1 dient men te vermelden ‘duplicaat van inschrijvingsbewijs’. Een formulier ‘aanvraag om inschrijving’ kan u bekomen bij uw verzekeringsagent. De aanvraag dient samen met het attest van verlies te worden opgestuurd naar de DIV (Dienst Inschrijivingen Voertuigen).

Keuringsbewijs verloren?

Indien men niet meer in het bezit is van het laatste keuringsbewijs van het voertuig, dient men een duplicaat aan te vragen. Deze aanvraag kan gebeuren aan de kassa van het dichtstbijzijnde keuringsstation, tegen betaling van een vergoeding van € 11,60. U dient hierbij het gelijkvormigheidsattest (of COC) en het inschrijvingsbewijs voor te leggen. Hou er rekening mee dat u in overtreding bent wanneer u zich met een voertuig zonder geldig keuringsbewijs op de openbare weg verplaatst.