Welke banden voor uw auto?

Volgens het Koninklijk Besluit van 15 maart houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, dient een voertuig uit veiligheidsoverwegingen uitgerust te zijn met de banden waarmee het voertuig werd goedgekeurd.

De toegelaten banden zijn verschillend voor ieder type voertuig en kan u terugvinden op het COC (Europees gelijkvormigheidsattest) van het voertuig, in het Proces Verbaal van Goedkeuring (PVG) – ter beschikking in de keuringsstations – en in het officiële onderhoudsboekje. De banden dienen geplaatst op eenzelfde as met identieke kenmerken wat betreft afmetingen, snelheidsindex en load-index, merk en type. Voor de snelheidsindex en load-index is er bovendien een minimum waarde waaraan de band moet voldoen en die afhankelijk is van het type voertuig.

Het is belangrijk dat wanneer u nieuwe banden koopt deze voldoen aan bovenstaande voorwaarden. Bereken de juiste banden voor uw wagen met de nieuwe bandentool van GOCA – GOCA-bandentool.

Op iedere band wordt er door de constructeur informatie aangebracht over type, afmetingen en gebruik van de band. Een overzicht van de belangrijkste informatie: