Wat bevat het keuringsbewijs?

Het keuringsbewijs heeft ofwel een groene ofwel een rode kleur.

Een groen keuringsbewijs kan volgende vermeldingen bevatten:

GEEN CODE: Het voertuig werd conform de reglementaire voorschriften bevonden. Bovenaan het keuringsbewijs staat vermeld ‘Het voertuig voldoet aan de technische voorschriften’.

CODE 5: Deze code vermeldt een aantal tekortkomingen die de klant gemakkelijk in orde kan brengen. Er is geen herkeuring vereist. Bovenaan het keuringsbewijs staat vermeld ‘Gebreken die aanleiding geven tot herstelling zonder herkeuring’.

CODE 4: Een onderdeel of een aantal onderdelen van het voertuig zijn op het ogenblik van keuring niet gevaarlijk, maar dienen door de klant wel in de gaten te worden gehouden. Bovenaan het keuringsbewijs staat vermeld ‘Gebreken nauwlettend in het oog houden’.

CODE 3: Er zijn een aantal administratieve tekortkomingen of gebreken m.b.t. de reglementaire voorschriften vastgesteld. Er wordt een keuringsbewijs met een beperkte geldigheid van drie maanden afgeleverd waarna het voertuig opnieuw moet worden voorgereden. Bovenaan het keuringsbewijs staat vermeld ‘Gebreken die aanleiding geven tot herkeuring. Opm.: technische of administratieve regularisatie’.

Een rood keuringsbewijs kan volgende vermeldingen bevatten:

CODE 2 ‘Beperkte geldigheid van 15 dagen’: De staat van een onderdeel of een aantal technische gebreken zijn als zodanig dat het voertuig voorlopig in het verkeer mag blijven. Toch moet het voertuig zo snel mogelijk in orde worden gebracht en binnen de gestelde periode van 15 dagen opnieuw ter keuring worden voorgereden. Bovenaan het keuringsbewijs staat vermeld ‘Gebreken die aanleiding geven tot herkeuring’.

CODE 1 ‘Verboden tot het verkeer’: De staat van een onderdeel of een aantal onderdelen zijn van een zodanige aard dat het voertuig voorlopig niet tot het verkeer toegelaten wordt of blijft. Een dergelijk voertuig mag enkel op de weg, onder ledige toestand, om de kortste afstand tussen keuringsstation en woonplaats of hersteller en omgekeerd af te leggen. Bovenaan het keuringsbewijs staat vermeld: ‘Verboden tot het verkeer’.