Terminologie in een brandverzekering

Een verzekeringscontract bevat heel wat termen die een specifieke betekenis hebben in de context van een brandverzekeringscontract. We lijsten hierbij de termen op samen met de (eerder technische) uitleg.

  • de verzekerde goederen: de verzamelnaam voor enerzijds het verzekerd gebouw (of woning) en anderzijds de verzekerde inhoud.
  • de verzekerde woning: alle constructies die gelegen zijn op het adres dat in het contract als voorwerp van de verzekering vermeld is (een privé-garage kan op een ander adres gelegen zijn). Dit omvat eveneens de bijgebouwen en bijhorigheden, de omheiningen, de binnenplaatsen en terrassen, de serres en tuinhuisjes.
  • de verzekerde inhoud: alles wat zich in de woning bevindt en niet is vastgemaakt met inbegrip van de huisdieren van de verzekerde die zich bevinden in de ‘verzekerde woning’. Let op, motorrijtuigen met een motorinhoud van meer dan 49cc zijn niet gedekt, idem wat betreft boten, caravans en luchtvaartuigen.
  • de verzekerde(n): met name de verzekeringsnemer, de personen die bij hem/haar inwonen, het personeel (terwijl ze hun functie uitoefenen) en de lasthebbers en de vennoten van de verzekeringsnemer in de uitoefening van hun functie.
  • het verzekerd bedrag: de waarde van uw woning. Het is hierbij belangrijk dat uw woning altijd tegen de nieuwwaarde verzekerd is en niet onderverzekerd. U moet bij schade uw woning namelijk kunnen herstellen.
  • de werkelijke waarde: als huurder gaat het niet om nieuwwaarde, maar om de werkelijke waarde van de woning. Dit is het bedrag dat gelijk is aan de nieuwwaarde min de waardevermindering door slijtage. Het kapitaal dat u moet laten verzekeren komt, omwille van uw huurdersaansprakelijkheid overeen met de werkelijke waarde van de woning of van het deel van het gebouw dat u huurt. Huurt u een appartement in een appartementsgebouw da, kan de verzekeraar het verzekerd bedrag van een huurder bepalen aan de hand van de huurprijs.
  • onderverzekerd zijn: uw woning is onderverzekerd indien het voor een bedrag lager dan de nieuwwaarde is verzekerd. In dat geval zult u maar een deel ontvangen van de vergoedingen die nodig zijn om de schade te herstellen.
  • de evenredigheidsregel: bij onderverzekering vergoedt de verzekeraar bij schade slechts in verhouding tot de onderverzekering.Aan de hand van een evaluatierooster berekent de verzekeraar het bedrag waarvoor hij uw woning zal verzekeren. Achteraf mag hij dan de evenredigheidsregel niet meer toepassen.
  • het evaluatierooster: dit is een vragenlijst van uw brandverzekeraar met vragen over uw woning die u (meestal) invult wanneer u een brandverzekering aangaat. De brandverzekeraar gebruikt dit document om te bepalen voor welk bedrag hij moet verzekeren. U moet elke verandering aan uw woning die het verzekerd kapitaal zou kunnen wijzigen melden bij uw verzekeraar.

Vraag een gratis brandverzekeringsofferte :

MaatschappijDetailsBerekenen
DVV

DVV
De site van DVV geeft u de mogelijkheid om in enkele stappen een compleet overzicht van mogelijkheden bekomen voor uw brandverzekering. U kunt daarna gratis een online offerte bekomen.
DVV
Zonder verplichtingen
Yuzzu

Yuzzu (Touring Verzekering)
Op Yuzzu vindt u voorbeelden van brandverzekeringspremies en u kunt er eveneens op een heel eenvoudige manier een gratis online offerte invullen.